Будућност

О будућности сами одлучујете својим радом, учењем и понашањем
Ми смо ту да вам обезбедимо услове и поштујемо вашу личност
       
Јавне набавке за  годинуИзмена и допуна плана јавних набавки за 2019.годину број 2.
Измена и допуна плана јавних набавки за 2019.годину број 1.
План јавних набавки за 2019.годину

ЈНМВ бр. 2/2019 - набавка горива

Позив за подношење понуда за ЈНМВ 2-2019 – набавка горива

Конкурсна документација ЈНМВ 2-2019 – набавка горива

Измене и допуне конкурсне документације ЈНМВ 2-2019 – набавка горива

Одлука о додели уговора ЈНМВ 2-2019 – набавка горива

Обавештење о закљученом уговору ЈНМВ 2-2019 – набавка горива

ЈНМВ бр. 5/2019 - набавка намирница и прехрамбених производа по партијама

Позив за подношење понуда за ЈНМВ 5-2019 – набавка намирница и прехрамбених производа по партијама

Конкурсна документација ЈНМВ 5-2019 – набавка намирница и прехрамбених производа по партијама

Питања и одговори ЈНМВ 5-2019 – набавка намирница и прехрамбених производа по партијама

Питања и одговори 2 ЈНМВ 5-2019 – набавка намирница и прехрамбених производа по партијама

Одлука о додели уговора ЈНМВ 5-2019 – набавка намирница и прехрамбених производа по партијама

Обавештење о закљученим уговорима ЈНМВ 5-2019 – набавка намирница и прехрамбених производа по партијама

ЈНМВ бр. 9/2019 - набавка кухињске опреме за објекат Дома ученика

Позив за подношење понуда за ЈНМВ бр. 9/2019 - набавка кухињске опреме за објекат Дома ученика

Конкурсна документација ЈНМВ бр. 9/2019 - набавка кухињске опреме за објекат Дома ученика

Одлука о додели уговора ЈНМВ бр. 9/2019 - набавка кухињске опреме за објекат Дома ученика

Обавештење о закљученом уговору ЈНМВ бр. 9/2019 - набавка кухињске опреме за објекат Дома ученика

ЈНМВ бр. 12/2019 - набавка средстава за одржавање хигијене обликована у 6 партија

Позив за подношење понуда за ЈНМВ бр. 12/2019 - набавка средстава за одржавање хигијене обликована у 6 партија

Конкурсна документација ЈНМВ бр. 12/2019 - набавка средстава за одржавање хигијене обликована у 6 партија

Oдлука о додели уговора ЈНМВ12-2019 средства за хигијену

Обавештење о закљученом уговору ЈНМВ бр.12/2019 партија 1

Обавештење о закљученом уговору ЈНМВ бр.12/2019 партија 2

Обавештење о закљученом уговору ЈНМВ бр.12/2019 партија 3

Обавештење о закљученом уговору ЈНМВ бр.12/2019 партија 4

Обавештење о закљученом уговору ЈНМВ бр.12/2019 партија 5

Обавештење о закљученом уговору ЈНМВ бр.12/2019 партија 6

ЈНМВ 13/2019 - набавка електричне енергије

Позив за подношење понуда за ЈНМВ 13-2019 – Набавка електричне енергије

Конкурсна документација ЈНМВ 13-2019 – Набавка електричне енергије

Измена бр.1 Kонкурсне документације ЈНМВ 13/2019 - набавка елекр. енергије

Одлука о додели уговора ЈНМВ 13-2019 набавка електричне енергије

Обавештење о закљученом уговору ЈНМВ 13-2019 набавка електричне енергије