Број наставних недеља

Број наставних недеља по одељењима за све образовне профиле
  I

разред

II

разред

III

разред

IV

разред

Гимназија – општи тип 37 37 36 32
Пољопривредни техничар 32 32 32 32
Виноградар – винар 35 32 32 30
Прехрамбени техничар 37 35 35 32
Машински техничар за компјутерско конструисање 37 37 37 32
Произвођач прехрамбених производа / / 32  
–        Оператер у прехрамбеној индустрији  II-7

 

–        Пекар  II-8

 

34

 

 

/

 

33

 

 

34

 

29

 

 

30

 
–        Оператер у прехрамбеној индустрији  I-7

 

–        Пекар  I-8

 

34

 

 

34

 

33

 

 

33

 

29

 

 

29