Распоред одељења и учионица и одељењских старешина

СПИСАК ОДЕЉЕЊА ЗА ШКОЛСКУ 2019/2020
ОДЕЉЕЊСКИ СТАРЕШИНA образовни профил ОДЕЉЕЊЕ број учионице број ученика
Драган Пантић Гимназија – општи тип 1/1 1 30
Катарина Васић Гимназија – општи тип 1/2 2 30
Невенка Рилак Пољопривредни техничар 1/3 16 16
Оливера Голубовић Прехрамбени техничар 1/5 19 28
Никола Миљковић Маш.тех.за комп.конструисање 1/6 7 28
Олгица Павловић Оператер у прех.индустрији/

Пекар

1-7/8 9 13

6

Стаменковић Драгиша Гимназија – општи тип 2/1 26 31
Арсић Снежана Гимназија – општи тип 2-2 27 31
Ивковић Милош Пољопривредни техничар 2-3 17 24
Драгана Милосављевић Виноградар – винар 2/4 14 11
Илић Јасмина Прехрамбени техничар 2-5 22 30
Ивана Н. Благојевић Маш.тех.за комп.конструисање 2-6 24 28
Јовановић Жаклина Оператер у прех.индустрији/

Пекар

2-7/8 8 11

8

Милошевић Маријана Гимназија – општи тип 3-1 11 29
Пејић Добрила Гимназија  – општи тип 3-2 12 29
Марић Соња Пољопривредни техничар 3-3 13 29
Марковић Саша Виноградар – винар 3-4 6/1 16
Митровић Снежана Прехрамбени техничар 3-5 21 32
Кнежевић Саша Маш.тех.за комп.конструисање 3-6 10 28
Обрадовић Зоран Произвођач прехрамбених производа 3-7 6 17
Нововић Ђорђије Гимназија – општи тип 4-1 23 27
Пејић Јасмина Гимназија – општи тип 4-2 25 26
Рајчић Ружица Пољопривредни техничар 4-3 15 31
Милутин Црноглавац Виноградар – винар 4-4 18 18
Бошковић Ружица Прехрамбени техничар 4-5 3 28
Стојка Симчевић Маш.тех.за комп.конструисање 4-6 4 31
Укупно 26 666