Списак уџбеника по профилима и предметима

Средња школа „Свети Трифун“ са домом ученика Александровац

Школска 2019/2020 година

 

Каталог уџбеника

Подручје рада: Гимназија – општи тип

I разред – Гимназија – општи тип

Назив предмета Назив и аутори уџбеника Издавач
Српски језик и књижевност Читанка, српски језик и књижевност за први разред гимназије и средњих стручних школа, Миодраг Павловић

Граматика, српски језик и књижевност за први  разред гимназије и средњих стручних школа, Весна Ломпар

„Klett”
Енглески језик Solutions Pre-Intermediate (2nd   edition)

Tim Falla

Paul A. Davies

Нови Логос
Француски језик Version originale blek

Monigue Denyer, Agustin Garmendia,Corinne Royer, Marie-Leure Lions-Olivieri

„Klett”
Латински језик Латински језик за први разред гимназије

М. Пакиж, Д.Димитријевић

Завод за уџбенике
Историја Историја за први разред гимназије свих смерова

Д.Илијин, Т.Катић

Завод за уџбенике
Географија Географија за 1.разред гимназије,

Љиљана Гавриловић

Завод за уџбенике
Математика Математика

за гимназије и стручне школе са четири часа

наставе недељно, Павле Миличић и др.

Математика 1 – збирка задатака и тестова за први разред гимназија и техничких школа, Живорад Ивановић,  Срђан Огњановић

Збирка решених задатака из математике 1, Вене Богославов

Завод за уџбенике, Београд

Круг

Физика Физика за 1.разред Гимназије општег смера

Љубо Ристовски,

Збирка задатака и тестова за 1.разред гимнаизије, Наташа Каделбург,Коста Панић

„Klett”

Круг

Хемија Општа хемија 1, за први разред средње школе, Татјана Недељковић Нови Логос
Биологија Биологија за 1.разред гимназије општог смера, Љубица Лолић,Милица К,Горан М „Klett“
Рачунарство и информатика Информатика, уџбеник за први  разред гимназије, Филип Марић „Klett“
Музичка култура Музичка култура 1, уџбеник музичке културе за први  разред гимназије природно-математичког смера и гимназија општег типа Нови Логос
Ликовна култура Ликовна култура за први разред гимназије, Марина Чудов

 

„Klett“
Верска настава Православни катихизис

за I разред средњих школа, Игњатије Мидић

Завод за уџбенике
Језик, медији и култура Нема уџбеника
Примењене науке Нема уџбеника

 

II разред – Гимназија – општи тип

 

Назив предмета Назив и аутори уџбеника Издавач
Српски језик и књижевност Читанка, уџбеник за други  разред гимназије и средњих стручних школа, Миодраг Павловић

Граматика, уџбеник за други разред гимназија и средњих стручних школа, В. Ломпар, А.Антић

„Klett“

 

Енглески језик Solutions Intermediate (2nd edition)

Tim Falla

Paul A. Davies

Нови Логос
Француски језик Version оriginale vert, француски језик за други разред гимназије и средњих стручних школа (шеста година учења), Monique Denyer, Christian Ollivier, Émilie Perrichon, Laetitia Pancrazi „Klett“

 

Историја Историја за други разред гимназије општег и друштвено језичког смера, С.Марјановић Душанић Завод за уџбенике Београд
Латински језик Латински језик

за други разред гимназије, Маријанца Пакиж,

Тања Киселички Ваш, Милица Кисић

 

Завод за уџбенике
Географија Географија за 2.разред гимназије, Владимир Ђурић Завод за уџбенике
Психологија Психологија, Уџбеник за други разред гимназије, Никола Рот, Славољуб Радоњић Завод за уџбенике, Београд
Биологија Нема уџбеника
Математика Математика

за општу гимназију и гимназију друштвеног

смера и четворогодишње стручне школе са

четири часа недељно, Бранимир Шешеља и др,

Математика 2 – збирка задатака и тестова за други разред гимназија и техничких школа, Ж. Ивановић, С. Огњановић,

Збирка решених задатака из математике 2, В. Богославов

Завод за уџбенике

Круг

Физика Физика за 2.разред Гимназије општег смера, Марина Радојевић

Збирка задатака и тестова за 2.разред гимназије, Наташа Каделбург,Коста Панић

„Klett“

Круг

Хемија Неорганска хемија за други  разред гимназије,Снежана Рајић Завод за уџбенике
Рачунарство и информатика Информатика за други разред гимназије, Филип Марић,

Душко Трифуновић,

Срђан Трајковић,

Иван Кљајић,

Оливера Грачанин

„Klett“

 

Музичка култура Музичка култура 2, уџбеник музичке културе за други разред гимназије друштвено-језичког смера, Александра Паладин Нови Логос
Ликовна култура Ликовна култура, уџбеник за други разред гимназије, Лидија Жупанчић Шуица

 

„Klett“

 

Верска настава Православни катихизис

за II разред средњих школа, Игњатије Мидић

Завод за уџбенике

 

III разред – Гимназија – општи тип

Назив предмета Назив и аутори уџбеника Издавач
Српски језик и књижевност Читанка, српски језик и књижевност за трећи разред гимназија и средњих стручних школа, Љ. Бајић, М. Павловић, З. Мркаљ

Граматика,  српски језик и књижевност за трећи разред гимназија и средњих стручних школа, В.Ломпар, А. Антић

„Klett“

 

Енглески језик Solutions upper intermediate (second edition)

Tim Falla

Paul A. Davies

Нови Логос
Француски језик Quoi de neuf? – француски језик за трећи  разред гимназије, са радном свеском

(први страни језик), Сунчица Бошковић Клос, Тамара Деспотовић Ћурчић, Вера Јовановић

Завод за уџбенике
Филозофија Логика

за гимназије и правно-биротехничку школу, Михаило Марковић

Завод за уџбенике
Историја Историја за трећи разред гимназије општег и друштвено језичког смера, Д.Бонџић, К.Николић Завод за уџбенике, Београд
Географија Географија за 3.разред гимназије, С. Стаменковић Завод за уџбенике
Биологија Биологија за 3.разред гимназије општег смера, Гордана Цвијовић,Јелена Ђорђевић,Надежда Недељковић Завод за уџбенике
Математика Математика

за општу гимназију и гимназију природно-

математичког смера, Јован Кечкић

Математика 1 – збирка задатака и тестова за први разред гимназија и техничких школа, Живорад Ивановић,  Срђан Огњановић

Збирка решених задатака из математике 1, Вене Богославов

Завод за уџбенике

Круг

Физика Физика за 3.разред Гимназије општег смера, Драгољуб Белић,Марина Радојевић

Збирка задатака и тестова за 3.разред гимнаизије, Наташа Каделбург,Коста Панић

 

„Klett“

Круг

Хемија Органска хемија, уџбеник за трећи разред средње школе, за гимназије општег типа и природно-математичког смера, Татјана Недељковић

Збирка задатака из хемије

за III разред општe гимназијe и гимназијe

природно-математичког смера, медицинску

школу и за ветеринарског техничара, Јанош Чанади,

Велимир Попсавин

Логос

Завод за уџбенике

Рачунарство и информатика Рачунарство и информатика за трећи  разред гимназије, Станка Матковић, Душа Вуковић, Мијодраг Ђуришић Завод за уџбенике
Верска настава Православни катихизис

за III разред средњих школа, Игњатије Мидић

Завод за уџбенике
Грађанско васпитање Грађанско васпитање за трећи разред средње школе, Група аутора Министарство просвете и спорта 2004. год.

 

IV разред – Гимназија – општи тип

Назив предмета Назив и аутори уџбеника Издавач
Српски језик и књижевност Читанка – уџбеник за 4. разред гимназија и средњих стручних школа, Љ. Бајић, М. Павловић, З. Мркаљ

Граматика,  уџбеник за 4. разред гимназија и средњих стручних школа, В. Ломпар, А.Антић

„Klett“

 

Енглески језик Solutions Advanced (second edition)

Tim Falla

Paul A. Davies

Нови Логос
Француски језик Quoi de neuf? – француски језик за четврти  разред гимназије, са радном свеском

(први страни језик),

Сунчица Бошковић Клос, Тамара Деспотовић Ћурчић, Вера Јовановић

Завод за уџбенике Београд
Устав и права грађана Устав и права грађана, 4 разред гимназија, Милан Гачановић „Klett“

2016. год.

Социологија Социологија, Уџбеник за 4 разред гимназија, Владимир Вулетић „Klett“

2012. год.

Филозофија Филозофија

за гимназије и стручне школе, Миле Савић, Владимир Н. Цветковић, Ненад Цекић

Завод за уџбенике 2012. год.
Историја Историја за трећи разред природно-математичког смера и четврти разред општег и друштвено језичког смера, Ђ. Ђурић, М.Павловић Завод за уџбенике Београд, 2015.
Биологија Биологија за 4.разред гимназије општег смера,

Драган Ц,Дмитар К,Александар К,Слободан Ј.

Завод за уџбенике
Математика Математика са збирком задатака за четврти  разред гимназије, Јован Кечкић

Математика 4 – збирка задатака и тестова за четврти разред гимназија и техничких школа, Ж. Ивановић, С. Огњановић

Збирка решених задатака из математике 4, В. Богославов

Завод за уџбенике

Круг

Физика Физика за 4. разред гимназије општег типа, Милан О. Распоповић

Збирка задатака са лабораторијским вежбама за 4. Разред гимназије општег типа, Милан О. Распоповић, Бранислав Цветковић, Јовица Милисављевић

Завод за уџбенике, Београд
Хемија Хемија

за општу гимназију и гимназију природно-

математичког смера, Ј. Петровић, С. Велимировић

Завод за уџбенике, Београд
Рачунарство и информатика Рачунарство и информатика

за IV разред гимназије,

С. Матковић, Д. Вуковић, М. Ђуришић

Завод за уџбенике, Београд
Верска настава Православни катихизис

за IV разред средњих школа, Игњатије Мидић

Завод за уџбенике, Београд
Грађанско васпитање Грађанско васпитање за 4. разред средње школе, Група аутора Министарство просвете и спорта 2005. год.

 

 

 

 

Подручје рада: Пољопривреда производња и прерада хране Образовни профил: Пољопривредни техничар

 I разред – Пољопривредни техничар

Назив предмета Назив и аутори уџбеника Издавач
Српски језик и књижевност Читанка, српски језик и књижевност за први разред гимназије и средњих стручних школа, Миодраг Павловић

Граматика, српски језик и књижевност за први  разред гимназије и средњих стручних школа, Весна Ломпар

„Klett“

 

Енглески језик New Horizons 1, енглески језик за први разред средње стручне школе, Paul Radley, Daniela Simons Нови Логос
Математика Математика

за стручне школе са три часа наставе недељно, Радивоје Деспотовић,

Ратко Тошић,

Бранимир Шешеља

Математика 1 – збирка задатака и тестова за први разред гимназија и техничких школа, Живорад Ивановић,  Срђан Огњановић

Збирка решених задатака из математике 1, Вене Богославов

Завод за уџбенике, Београд

Круг

Рачунарство и информатика Информатика, уџбеник за први  разред гимназије, Филип Марић „Klett“

 

Историја Историја за први разред средњих стручних школа, Д.Кочић Завод за уџбенике, Београд, 2015. год.
Екологија и заштита животне средине Екологија и заштита животне средине, В.Терзија,И.Савић Завод за уџбенике, Београд
Латински језик Латински језик за 1. разред медицинске, ветеринарске и пољопривредне школе, О. Гемаљевић Завод за уџбенике, Београд
Физика Физика за 1.разред четворогодишње стручне школе,М.Распоповић,Т.Бобић

Збирка задатака за 1.разред четворогодишње стручне школе,М.Распоповић,Т.Бобић

Завод за уџбенике, Београд
Географија Географија за 1. и 2.разред средњух стручних школа, Мирко Грчић Завод за уџбенике, Београд
Биологија Биологија за 1.разред пољопривредне школе, Нада Шербат,Милан К Завод за уџбенике, Београд
Хемија Хемија за I и II разред средње прехрамбене и пољопривредне школе и за гумаре и пластичаре, Нада Мoшoрински,

Александар Јокић,

Милaн Пешић

Завод за уџбенике, Београд
Педологија и агрохемија Агрохемија са физиологијом биља за пољопривредног техничара, Невенка Балог, Едита Мастиловић Завод за уџбенике, Београд
Заштита биља Заштита биља, Милорад Бабовић, Радослав Секулић Завод за уџбенике, Београд
Пољопривредна техника Пољопривредна техника

за пољопривредну школу, Миливоје Савић, Војислав Вујадиновић

Пољопривредне машине, Д. Комарчевић, М. Гошић

Завод за уџбенике, Београд
Професионална пракса
Верска настава Православни катихизис

за I разред средњих школа, Игњатије Мидић

Завод за уџбенике, Београд

 

II разред – Пољопривредни техничар

Назив предмета Назив и аутори уџбеника Издавач
Српски језик и књижевност Читанка, уџбеник за други  разред гимназије и средњих стручних школа, Миодраг Павловић

Граматика, уџбеник за други разред гимназија и средњих стручних школа, Весна Ломпар

„Klett“

 

Енглески језик New Horizons 2, Paul Radley

Daniela Simons

Нови Логос
Математика Математика

за четворогодишње школе са три часа недељно

и трогодишње школе: прехрамбену, економску,

саобраћајну, геолошку, грађевинску, машинску,

хемијску и дрвопрерађивачку, Бранимир Шешеља и др.

Математика 2 – збирка задатака и тестова за други разред гимназија и техничких школа, Ж. Ивановић, С.Огњановић

Збирка решених задатака из математике 2, В. Богославов

Завод за уџбенике, Београд

Круг

Хемија Хемија за I и II разред средње прехрамбене и пољопривредне школе и за гумаре и пластичаре, Нада Мoшoрински,

Александар Јокић,

Милaн Пешић

Завод за уџбенике, Београд
Заштита биља Заштита биља, Др Милорад Бабовић, Др Радослав Секулић

Практикум из заштите биља, Др Стеван Јаснић

Завод за уџбенике, Београд
Пољопривредна техника Пољопривредна техника, Миливоје Савић, Војислав Вујадиновић

Пољопривредне машине, Д. Комарчевић, М. Гошић

Завод за уџбенике, Београд
Биљна производња 1 Посебно ратарство, Миливоје Старовић

Опште ратарство, Будимир Милојић, Душан Милошевић

Завод за уџбенике, Београд

 

Професионална пракса
Верска настава Православни катихизис за први и други разред С.Ш, Игњатије Мидић Завод за уџбенике, Београд, 2011. год.
Органска производња у повртарству Повртарство, Бранка Лазић

Органско повртарство, Бранка Лазић

Завод за уџбенике, Београд

Задужбна Андрејевић, Београд, 2011. год

 

III разред – Пољопривредни техничар

Назив предмета Назив и аутори уџбеника Издавач
Српски језик и књижевност Читанка, уџбеник за трећи разред гимназија и средњих стручних школа, Љ. Бајић, М.Павловић, З. Мркаљ

Граматика, уџбеник за трећи разред гимназија и средњих стручних школа, В. Ломпар, А. Антић

„Klett“

 

Енглески језик New Horizons 3,

Paul Radley

Daniela Simons

Ronan Mc Guinness

Нови Логос
Математика Математика

за четворогодишње школе: геолошку,

текстилну, кожарску, графичку, прехрамбену и економску и за техничара за пејзажну архитектуру, В. Милошевић и др.

Математика 3 – збирка задатака и тестова за трећи разред гимназија и техничких школа, Ж. Ивановић, С. Огњановић

Збирка решених задатака из математике  3, В. Богославов

Завод за уџбенике, Београд

Круг

Биљна производња 2 Виноградарство, Др Л. Аврамов

Опште воћарство, С. Булатовић, М. Булатовић Даниловић

Посебно воћарство, С. Булатовић, М. Булатовић Даниловић

Завод за уџбенике, Београд, 1996. год
Заштита биља Заштита биља, Др Милорад Бабовић, Др Радослав Секулић

Практикум из заштите биља, Др Стеван Јаснић

Завод за уџбенике, Београд
Пољопривредна техника Пољопривредна техника, М. Савић, В. Вујадиновић

Пољопривредне машине, Д. Комарчевић, М. Гошић

Завод за уџбенике, Београд
Професионална пракса
Наводњавање Наводњавање, Светомир Драговић Завод за уџбенике, Београд
Верска настава Православни катихизис за трећи разред С.Ш, Игњатије Мидић Завод за уџбенике, Београд
Органска производња у воћарству и виноградарству Органско воћарство,

IV разред – Пољопривредни техничар

Назив предмета Назив и аутори уџбеника Издавач
Српски језик и књижевност Читанка  уџбеник за четврти разред гимназија и средњих стручних школа, Љ. Бајић, М. Павловић, З. Мркаљ

Граматика, уџбеник за четврти разред гимназија и средњих стручних школа, В. Ломпар, А. Антић

„Klett“

 

Енглески језик New Horizons 4,Paul Radley

Daniela Simons

Ronan Mc Guinness

Нови Логос
Француски језик Quoi de neuf? француски језик за трећи и четврти разред средње школе, Сунчица Бошковић – Клос, Тамара Деспотовић Ћурчић, Светлана Маринковић Завод за уџбенике, Београд
Математика Математика са збирком задатака

за гимназију друштвено-језичког смера и

стручне школе са 2 часа недељно, Е.Пап, З. Лозанов Црвенковић

Математика 4 – збирка задатака и тестова за четврти разред гимназија и техничких школа, Ж. Ивановић, С. Огњановић

Збирка решених задатака из математике 4, В. Богославов

Завод за уџбенике, Београд

Круг

Социологија са правима грађана Социологија, уџбеник за 3 разред средњих стручних школа и 4 разред гимназија, В. Вулетић

Устав и права грађана, Уџбеник за 3 разред средњих стручних школа и 4 разред гимназија,

Кlet 2012, 2016
Пољопривредна техника Пољопривредна техника, М. Савић, В. Вујадиновић

Пољопривредне машине, Д. Комарчевић, М. Гошић

Завод за уџбенике, Београд
Сточарска производња Анатомија и физилогија домаћих животиња, Др Нестор Шијачки, Никола Винчић

Анатомски атлас, Др вет. мед Бранислав Берић

Сточарство са исхраном, Др. Радомир Јовановић, Др. Богољуб Симовић, Др. Мирослав Милојић

Посебно сточарство

Зохигијена, Др. Зоран Стојановић. Др.Зоран Вукићевић. Др.Небојша Хрговић

Завод за уџбенике, Београд

СЗР „Боје“, Нови Сад

Предузетништво Предузетништво,  Др. Светислав Пауновић Дата статус
Верска настава Православни катихизис за трећи и четврти  разред С.Ш, Игњатије Мидић Завод за уџбенике, Београд, 2011. год.
Органска производња у сточарству Еколошко сточарство, Др. Бранислав Мишчевић, Др. Тибор Кењвеш

Приручник за органско сточарство, Др. Влада Пантелић, Фрида Брауман

Мегатенд Универзитет

Пољопривредна стручна служба

 

 

 

 

Образовни профил: Виноградар – винар

 

 1. разред
Назив предмета Назив и аутори уџбеника Издавач
Српски језик и књижевност Читанка, уџбеник за други разред гимназија и средњих стручних школа, М. Павловић

Граматика, уџбеник за други разред гимназија и среднјих стручних школа, В. Ломпар

„Klett“

 

Енглески језик New Horizons 2,Paul Radley

Daniela Simons

Нови Логос
Француски језик Le francais, С. Гудурић, А. Топољиски, Ж. Баратовић Завод за уџбенике, Београд
Математика Математика

за четворогодишње школе са три часа недељно

и трогодишње школе: прехрамбену, економску,

саобраћајну, геолошку, грађевинску, машинску,

хемијску и дрвопрерађивачку, Б. Шешеља и др..

Математика 2 – збирка задатака из математике за стручне школе са два и три часа недељно, Р. Деспотовић

Збирка решених задатака из математике 2, В. Богославов

Завод за уџбенике, Београд

 

Музичка култура Музичка култура 2, Александар Паладин

Водич кроз историју музике, Оливера Ђурић

Логос, 2014. год

Домината, 2013. год.

Органска хемија Хемија за први и други разред средње школе, С. Грујић, Н. Мошорински, А. Јокић, М. Пешић Завод за уџбенике, Београд
Пољопривредна техника Пољопривредна техника, Миливоје Савић, Војислав Вујадиновић Завод за уџбенике, Београд
Аналитичка хемија Аналитичка хемија за други разред средње школе, М. Јоветић Завод за уџбенике
Технолошке операције Технолошке операције(машине ,апарати и операције) за 2разред, Д.Ранковић ЗУНС,Београд 2015год
Виноградарство Виноградарство, Др. Лазар Аврамов Завод за уџбенике, Београд
Професионална пракса
Верска настава Православни катихизис за први и други разред С.Ш, Игњатије Мидић Завод за уџбенике,Београд, 2011. год.
Грађанско васпитање

 

 

 1. разред
Назив предмета Назив и аутори уџбеника Издавач
Српски језик и књижевност Читанка  уџбеник за трећи разред гимназија и средњих стручних школа, Љ. Бајић, М. Павловић, З. Мркаљ

Граматика, уџбеник за тречи разред гимназија и средњих стручних школа, В. Ломпар, А.Антић

„Klett“

 

Енглески језик New Horizons 3,Paul Radley

Daniela Simons, Ronan Mc Guinness

Нови Логос
Француски језик Le nouveau taxi, R. Menand, A.M. Johnson Дата статус
Математика Математика

за четворогодишње школе: геолошку,

текстилну, кожарску, графичку, прехрамбену и

економску и за техничара за пејзажнуархитектуру, Владислав Милошевић и др…

Математика 3 – збирка задатака и тестова за трећи разред гимназија и техничких школа, Ж. Ивановић, С. Огњановић

Збирка решених задатака из математике  3, В. Богославов

Завод за уџбенике, Београд

Круг

Технолошке операције Технолошке операције за 3 разред, Д.Ранковић ЗУНС, Београд, 2015. год.
Виноградарство Виноградарство, Др. Лазар Аврамов Завод за уџбенике, Београд
Технолошка микробиологија Микробиологија, М.Стојановић ЗУНС, Београд
Основи прехрамбене технологије Прехрамбена технологија за 2 разред, С. Цвијанов, Б. Тошић, С. Калуђерски ЗУНС, Београд, 1997. година
Верска настава Православни катихизис за трећи и четврти  разред С.Ш, Игњатије Мидић Завод за уџбенике, Београд, 2011. год.
Грађанско васпитање Грађанско васпитање за трећи разред, група аутора Министарство просвете и спорта, 2004. год.
Винарство Винарство и технологија ЈАП, Р.Пауновић,М.Даничић.В.Радовановић ЗУНС, Београд
Професионална пракса
Органска производња у виноградарству Органска производња у виноградарству, Др. Младеновић Слободан

 

 1. разред
Назив предмета Назив и аутори уџбеника Издавач
Српски језик и књижевност Читанка, уџбеник за четврти разред гимназија и средњих стручних школа, Љ. Бајић, М.Павловић, З. Мркаљ

Граматика, уџбеник за четврти разред гимназија и средњњих стручних школа, В. Ломпар, А. Антић

„Klett“

 

Енглески језик New Horizons 4, Paul Radley

Daniela Simons, Ronan Mc Guinness

Нови Логос
Математика Математика са збирком задатака

за стручне школе са 3 часа недељно (осим

економске школе), Е.Пап, Р.Тошић, З.Лозанов Црвенковић

Математика 4, збирка задатака и тестова за четврти разред гимназија и техничких школа, Ж. Ивановић, С.Огњановић

Збирка решених задатака из математике 4, В. Богославов

Завод за уџбенике, Београд

Круг

Социологија са правима грађана Социологија, уџбеник за 3 разред средњих стручних школа и 4 разред гимназија, Владимир Вулетић

Устав и права грађана, уџбеник за 3 разред средњих стручних школа и 4 разред гимназија, Милан Гачановић

„Klett“

2012, 2016. год

Грађанско васпитање Грађанско васпитање за четврти разред средње школе, група аутора Министарство просвете и спорт, 2005. године.
Верска настава Православни катихизис за трећи и четврти  разред С.Ш, Игњатије Мидић Завод за уџбенике, Београд, 2011. год.
Виноградарство Виноградарство, Др. Л. Аврамов Завод за уџбенике, Београд
Винарство Винарство и технологија ЈАП, Р.Пауновић,М.Даничић.В.Радовановић

Практикум из винарства

Завод за уџбенике, Београд
Производи од грожђа Производи од грожђа, Г.Никетић-Алексић,Р.Паунов Завод за уџбенике, Београд
Предузетништво Предузетништво, Др. Светислав Пауновић Дата статус
Воћна и специјална вина Винарство и технологија ЈАП, Р.Пауновић,М.Даничић.В.Радовановић

Производња вина, С. Трифуновић

Грожђе и вино, М. Милосављевић, С. Јовић

ЗУНС, Београд

Агенда, Београд

Задружна књига, Београд

 

 

 

Образовни профил: Пехрамбени техничар

 1. разред
Назив предмета Назив и аутори уџбеника Издавач
Српски језик и књижевност Читанка, уџбеник за први разред гимназија и средњих стручних школа, Миодраг Павловић

Граматика, уџбеник за први разред гимназија и средњих школа, В. Ломпар

„Klett“

 

Енглески језик New Horizons 1, енглески језик за први разред средње стручне школе, Paul Radley, Daniela Simons Нови Логос
Математика Математика

за стручне школе са три часа наставе недељно, Радивоје Деспотовић,

Ратко Тошић,

Бранимир Шешеља

Математика 1 – збирка задатака и тестова за први разред гимназија и техничких школа, Ж. Ивановић, С.Огњановић

Збирка решених задатака из математике 1, В. Богославов

Завод за уџбенике, Београд

Круг

Рачунарство и информатика Информатика, уџбеник за први  разред гимназије, Филип Марић „Klett“

 

Историја Историја за први разред средњих стручних школа, Д.Кочић Завод за уџбенике, Београд 2015.год.
Екологија и заштита животне средине Екологија и заштита животне средине, В.Терзија,И.Савић Завод за уџбенике, Београд
Географија Географија за 3.разред гимназије, С. Стаменковић Завод за уџбенике, Београд
Исхрана људи Наука о исхрани, С.Банковић-Пауновић,М.Николић ЗУНС, Београд, 2004. год.
Технике рада у лабораторији Практична обука и лабораторијске вежбе из хемије, С.Нешић,С.Пешић.М.Јоветић ЗУНС, Београд
Физика Физика за 1.разред четворогодишње стручне школе, М.Распоповић,Т.Бобић

Збирка задатака за 1.разред четворогодишње стручне школе, М.Распоповић,Т.Бобић

Завод за уџбенике, Београд
Хемија Хемија за први и други разред средње школе, С. Грујић, Н. Мошорински, А. Јокић, М. Пешић Завод за уџбенике, Београд
Верска настава Православни катихизис за први и други разред С.Ш, Игњатије Мидић Завод за уџбенике, Београд
Грађанско васпитање

 

 1. разред
Назив предмета Назив и аутори уџбеника Издавач
Српски језик и књижевност Читанка уџбеник за други разред гимназија и средњих стручних школа, М. Павловић

Граматика, уџбеник за други разред гимназија и средњих стручних школа, В. Ломпар

„Klett“

 

Енглески језик New Horizons 2, енглески језик за други разред средње стручне школе, Paul Radley, Daniela Simons Нови Логос
Француски језик Le francais, С. Гудурић, А. Топољски, Ж. Баратовић Завод за уџбенике, Београд
Математика Математика

за четворогодишње школе са три часа недељно

и трогодишње школе: прехрамбену, економску,

саобраћајну, геолошку, грађевинску, машинску,

хемијску и дрвопрерађивачку, Бранимир Шешеља и др

Математика 2 – збирка задатака и тестова за други разред гимназија и техничких школа, Ж. Ивановић, С. Огњановић

Збирка решених задатака из математике 2, В. Богославов

Завод за уџбенике, Београд

Круг

Физика Физика за 2.разред четворогодишње стручне школе, М.Распоповић,Т.Бобић

Збирка задатака за 2.разред четворогодишње стручне школе, М.Распоповић,Т.Бобић

Завод за уџбенике, Београд
Хемија Хемија за први и други разред средње школе, С. Грујић, Н. Мошорински, А. Јокић, М. Пешић Завод за уџбенике, Београд
Аналитичка хемија Аналитичка хемија за други разред средње школе, М. Јоветић Завод за уџбенике
Основи прехрамбене технологије Прехрамбена технологија за 2 разред, С.Цвијанов,Б.Тошић,С.Калуђерски ЗУНС Београд, 1997. год.
Технологија воде Прехрамбена технологија за 2 разред, С,Цвијанов,Б.Тошић,С.Калуђерски

Прехрамбена технологија са практикумом,Ј.Барас,С.Шилер.Г.Кукић

Прехрамбена технологија за 3 разред прехрамбене струке,С.Цвејанов,Б.Тошић,С.КалуђерскиПрехрамбена технологија, Н.Спасојевић,С.Калуђерски.Б.Тошић,М.Гавриловић

Завод за уџбенике, Београд
Технолошке операције Технолошке операције(машине ,апарати и операције) за 2. разред, Д.Ранковић Завод за уџбенике, Београд, 2015. год.
Верска настава Православни катихизис за први и други разред С.Ш, Игњатије Мидић Завод за уџбенике, Београд
Грађанско васпитање
Основе туризма Oснове туризма и угоститељства, Б.Зечевић, А. Ђорђевић, Ј. Чеперковић, Љ. Трипковић, В. Тодоровић Завод за уџбенике, Београд

 

 

 1. разред
Назив предмета Назив и аутори уџбеника Издавач
Српски језик и књижевност Читанка, уџбеник за трећи разред гимназија и средњих стручних школа, Љ. Бајић, М. Павловић, З. Мркаљ

Граматика, уџбеник за трећи разред гимназија и средњих стручних школа, В. Ломпар, А. Антић

„Klett“

 

Енглески језик New Horizons 3, енглески језик за трећи разред средње стручне школе, Paul Radley, Daniela Simons, Ronan Mc Guinness Нови Логос
Француски језик Le nouveau taxi, R. Menand, A.M. Johnson Дата статус
Математика Математика

за стручне школе са три часа наставе недељно, Р. Деспотовић, Р. Тошић, Б. Шешеља

Математика 3 – збирка задатака и тестова за први разред гимназија и техничких школа, Ж. Ивановић, С. Огњановић

Збирка решених задатака из математике 3 В. Богославов

Завод за уџбенике, Београд

Круг

Технолошке операције Технолошке операције 2, Драгана Ранковић

Практикум из машина, апарата и операција, Д. Ивановић, М.Добричанин

Завод за уџбенике, Београд, 2015, 1990 год.
Ензимологија Биохемија за други и трећи разред стручне школе, Д. Величковић Завод за уџбенике, Београд, 2000. год.
Физичка хемија Физичка хемија за трећи и четврти разред средње школе, С. Уводић Караџић, М. Маринковић

Физичка хемија за трећи и четврти разред хемијско – технолошке школе за образовни профил хемијско – технолошки техничар, М. Узелац, Н. Наод

Практикум из физичке хемије за трећи и четврти разред хемијско – технолошке школе, М. Узелац

Завод за уџбенике, Београд, 2002, 2003. год.
Микробиологија Микробиологија за трећи разред прехрамбене школе, Милорад Стојановић Завод за уџбенике, Београд, 2009. год.
Технологија безалкохолних пића Прехрамбена технологија са практикумом, Др Ј. Барас, Др Г. Кукић, Славица Шилер Маринковић Завод за уџбенике, Београд, 1992. год
Технологија кондиторских производа Прехрамбена технологија за 2 разред, С,Цвијанов,Б.Тошић,С.Калуђерски

Прехрамбена технологија са практикумом,Ј.Барас,С.Шилер.Г.Кукић

Прехрамбена технологија за 3 разред прехрамбене струке,С.Цвејанов,Б.Тошић,С.Калуђерски,Прехрамбена технологија, Н.Спасојевић,С.Калуђерски.Б.Тошић,М.Гавриловић

Завод за уџбенике, Београд
Технологија млинарства Прехрамбена технологија за 2 разред, С,Цвијанов,Б.Тошић,С.Калуђерски

Прехрамбена технологија са практикумом,Ј.Барас,С.Шилер.Г.Кукић

Прехрамбена технологија за 3 разред прехрамбене струке,С.Цвејанов,Б.Тошић,С.КалуђерскиПрехрамбена технологија, Н.Спасојевић,С.Калуђерски.Б.Тошић,М.Гавриловић

Завод за уџбенике, Београд
Кварење и конзервисање Прехрамбена технологија, Н.Спасојевић,С.Калуђерски.Б.Тошић,М.Гавриловић Завод за уџбенике, Београд
Верска настава Православни катихизис за први и други разред средње школе, Игњатије Мидић Завод за уџбенике, Београд 2004. год.
Грађанско васпитање Грађанско васпитање за трећи разред, група аутора Министарство просветте и спорта, Београд, 2004. год.

 

 1. разред
Назив предмета Назив и аутори уџбеника Издавач
Српски језик и књижевност Читанка, уџбеник за четврти разред гимназија и средњих стручних школа, Љ. Бајић, М. Павловић, З. Мркаљ.

Граматика, уџбеник за четврти разред гимназија и средњих стручних школа, В. Ломпар, А. Антић

„Klett“
Енглески језик New Horizons 4, енглески језик за четврти разред средње стручне школе, Paul Radley, Daniela Simons, Ronan Mc Guinness Нови Логос
Математика Математика са збирком задатака

за стручне школе са 3 часа недељно (осим

економске школе), Е. Пап, Р. Тошић, З. Лозанов Црвенковић

Математика 4 – збирка задатака и тестова за четврти разред гимназија и техничких школа, Ж. Ивановић, С. Огњановић

Збирка решених задатака из математике 4, В. Богославов

Завод за уџбенике, Београд

Круг

Социологија са правима грађана СоциологијаУџбеник за 3 разред средњих стручних школа и 4 разред гимназија, В. Вулетић

Устав и права грађана уџбеник за 3 разред средњих стручних школа и 4 разред гимназија, М. Гачановић

„Klett“

2012,2014 год.

Технологија уља и биљних масти Прехрамбена технологија за 2 разред, С,Цвијанов,Б.Тошић,С.Калуђерски

Прехрамбена технологија са практикумом,Ј.Барас,С.Шилер.Г.Кукић

Прехрамбена технологија за 3 разред прехрамбене струке,С.Цвејанов,Б.Тошић,С.КалуђерскиПрехрамбена технологија, Н.Спасојевић,С.Калуђерски.Б.Тошић,М.Гавриловић

Завод за уџбенике, Београд
Технологија органских киселина Прехрамбена технологија са практикумом,Ј.Барас,С.Шилер.Г.Кукић

Прехрамбена технологија за 3 разред прехрамбене струке,С.Цвејанов,Б.Тошић,С.КалуђерскиПрехрамбена технологија, Н.Спасојевић,С.Калуђерски.Б.Тошић,М.Гавриловић

Завод за уџбенике, Београд
Технологија прераде воћа и поврћа Прехрамбена технологија за 2 разред, С,Цвијанов,Б.Тошић,С.Калуђерски

Прехрамбена технологија са практикумом,Ј.Барас,С.Шилер.Г.Кукић

Прехрамбена технологија за 3 разред прехрамбене струке,С.Цвејанов,Б.Тошић,С.КалуђерскиПрехрамбена технологија, Н.Спасојевић,С.Калуђерски.Б.Тошић,М.Гавриловић

Завод за уџбенике, Београд
Технологија вина, винских и воћних дестилата Прехрамбена технологија са практикумом,Ј.Барас,С.Шилер.Г.Кукић

Прехрамбена технологија за 3 разред прехрамбене струке,С.Цвејанов,Б.Тошић,С.КалуђерскиПрехрамбена технологија, Н.Спасојевић,С.Калуђерски.Б.Тошић,М.Гавриловић

Завод за уџбенике, Београд
Технологија етанола и јаких алкохолних пића Прехрамбена технологија за 2 разред, С,Цвијанов,Б.Тошић,С.Калуђерски

Прехрамбена технологија са практикумом,Ј.Барас,С.Шилер.Г.Кукић

Прехрамбена технологија за 3 разред прехрамбене струке,С.Цвејанов,Б.Тошић,С.КалуђерскиПрехрамбена технологија, Н.Спасојевић,С.Калуђерски.Б.Тошић,М.Гавриловић

Завод за уџбенике, Београд
Контрола квалитета у прехрамбеној индустрији Испитивање намирница,С.Цвејанов,С.Радосављевић Завод за уџбенике, Београд
Предузетништво Предузетништво, Др Светислав Пауновић Дата статус
Верска настава Православни катихизис за трећи и четврти  разред С.Ш, Игњатије Мидић Завод за уџбенике, Београд, 2011. год.
Грађанско васпитање Грађанско васпитање, за четврти разред средње школе, група аутора Министарство просвете и спорта 2005. год.

 

Образовни профил: Оператер у прехрамбеној индустрији/пекар

 1. разред
Назив предмета Назив и аутори уџбеника Издавач
Српски језик и књижевност Читанка, уџбеник за први разред гимназија и средњих стручних школа, М. Поповић

Граматика, уџбеник за први разред гимназија и средњих стручних школа, В. Ломпар

„Klett“
Енглески језик New Horizons 1, енглески језик за први разред средње стручне школе, Paul Radley, Daniela Simons Нови Логос
Математика Математика

за стручне школе са три часа наставе недељно, Р. Деспотовић, Р. Тошић, Б. Шешеља

Математика 1 – збирка задатака и тестова за први разред гимназија и техничких школа, Ж. Ивановић, С. Огњановић

Збирка решених задатака из математике 1, В. Богославов

Завод за уџбенике, Београд

Круг

Рачунарство и информатика Информатика, уџбеник за први  разред гимназије, Филип Марић „Klett“
Историја Историја за први разред трогодишњих стручних школа, Д.Шаренац Завод за уџбенике, Београд, 2015. год.
Екологија и заштита животне средине Екологија и заштита животне средине, В.Терзија,И.Савић Завод за уџбенике, Београд
Физика Нема уџбеника
Хемија Хемија за први и други разред средње школе, С. Грујић, Н. Мошорински, А.Јокић, М. Пешић Завод за уџбенике, Београд
Исхрана људи Наука о исхрани, С.Банковић-Пауновић,М.Николић Завод за уџбенике, Београд, 2004. год
Операције и мерења у прехрамбеној производњи Практикум из машина ,апарата и операција, Д.Ивановић,М.Добричанин

Технолошке операције(машине ,апарати и операције) за 2. разред, Д.Ранковић

Завод за уџбенике, Београд, 1990, 2015. год
Прехрамбена технологија Технологија намирница биљног порекла, С.Цвејанов и сарадници Завод за уџбенике, Београд
Производња прехрамбених производа Прехрамбена технологија за 2 разредС,Цвијанов,Б.Тошић,С.Калуђерски Завод за уџбенике, Београд
Верска настава Православни катихизис за први и други разред С.Ш, Игњатије Мидић Завод за уџбенике, Београд, 2011 год.
Грађанско васпитање

 

 1. разред
Назив предмета Назив и аутори уџбеника Издавач
Српски језик и књижевност Читанка, уџбеник за други разред гимназија и средњих стручних школа, М. Павловић

Граматика, уџбеник за други разред гимназија и средњих стручних школа, Весна Ломпар

„Klett“
Енглески језик New Horizons 3, енглески језик за други разред средње стручне школе, Paul Radley, Daniela Simons, Ronan Mc Guinness Нови Логос
Француски језик Le francais, С. Гудурић, А.Топољски, Ж. Баратовић Завод за уџбенике, Београд
Математика Математика

за четворогодишње школе са три часа недељно

и трогодишње школе: прехрамбену, економску,

саобраћајну, геолошку, грађевинску, машинску,

хемијску и дрвопрерађивачку, Бранимир Шешеља и др…

Математика 2, збирка задатака и тестова за други разред гимназија и технолошких школа, Ж. Ивановић, С.Огњановић

Збирка решених задатака из математике 2, В. Богославов

Завод за уџбенике, Београд

Круг

Операције и мерења у прехрамбеној производњи Технолошке операције(машине ,апарати и операције), за 2. разред, Д.Ранковић

Практикум из машина ,апарата и операција, Д.Ивановић,М.Добричанин

Завод за уџбенике, Београд
Прехрамбена технологија Прехрамбена технологија за 2 разред, С,Цвијанов,Б.Тошић,С.Калуђерски Завод за уџбенике, Београд
Производња прехрамбених производа Прехрамбена технологија за 2 разред, С,Цвијанов,Б.Тошић,С.Калуђерски Завод за уџбенике, Београд
Здравствена безбедност хране Микробиологија-М.Стојановић Завод за уџбенике, Београд
Грађанско васпитање
Верска настава Православни катихизис за први и други разред С.Ш, Игњатије Мидић Завод за уџбенике, Београд
Производња хлеба Прехрамбена технологија за пекаре-Б.Тошић,С.Калуђерски,Ј.Калуђерски Завод за уџбенике, Београд, 2013. год
Објекти и опрема у пекарству Прехрамбена технологија за пекаре, Б.Тошић,С.Калуђерски,Ј.Калуђерски Завод за уџбенике, Београд, 2013. год
Аграрни туризам Аграрни туризам, Др. Марина Тодоровић, Др. Снежана Штетић Универзитет у Београду, Географски факултет

 

 

 

 

Образовни профил: Произвођач прехрамбених производа

 1. разред
Назив предмета Назив и аутори уџбеника Издавач
Српски језик и књижевност Читанка, уџбеник за трећи разред гимназија и средњих стручних школа, Љ. Бајић, М. Павловић, З. Мркаљ

Граматика, уџбеник за трећи разред гимназија и средњих стручних школа, В. Ломпар, А. Антић

„Klett“
Енглески језик Real Life, Melanie Williams Pesrson Longman
Математика Математика

за трогодишње стручне школе, Градимир Војводић и др…

Математика 3 – збирка задатака и тестова за трећи разред гимназија и техничких школа, Ж.Ивановић и С.Огњановић

Збирка решених задатака из математике  3, В. Богославов

Завод за уџбенике, Београд

Круг

Устав и права грађана Устав и права грађана,уџбеник за 3 разред средњих стручних школа, Милан Гачановић „Klett“
Прехрамбена технологија Технологија намирница биљног порекла, С.Цвејанов и сарадници

Прехрамбена технологија са практикумом, Ј.Барас,С.Шилер.Г.Кукић

Завод за уџбенике, Београд
Микробиологија Микробиологија, М.Стојановић Завод за уџбенике, Београд
Организација производње Организација производње, уџбеник за други, трећи или четврти разред текстилне, кожарске и хемијске школе, В. Милетић Завод за уџбенике, Београд, 2001.
Машине и апарати са аутоматиком Машине и апарати са аутоматиком, С.Кончар-Ђурђевић,С.Цвијовић,А.Садибашић Завод за уџбенике, Београд
Практична настава
Грађанско васпитање Грађанско васпитање за 3. разред, група аутора Министарство просвете и спорта, 2004. год
Верска настава Православни катихизис за трећи  разред С.Ш, Игњатије Мидић Завод за уџбенике, Београд, 2011.год

 

 

Подручје рада: Машинство и обрада метала

Образовни профил: Машински техничар за компјутерско конструисање

 

 

 1. разред
Назив предмета Назив и аутори уџбеника Издавач
Српски језик и књижевност Читанка, уџбеник за први разред гимназија и средњих стручних школа, М. Павловић

Граматика, уџбеник  за први разред гинмазија и средњих стручних школа, В. Ломпар

„Klett“
Енглески језик New Horizons 1, Paul Radley, Daniela Simons Нови Логос
Историја Историја за први разред средњих стручних школа, Д. Кочић Завод за уџбенике, Београд, 2015. год.
Математика Математика

за гимназије и стручне школе са четири часа

наставе недељно, Павле Милинчић и др…

Математика 1 – збирка задатака и тестова за први разред гимназија и техничких школа, Ж. Ивановић, С. Огњановић

Збирка решених задатака из математике 1, В. Богославов

Завод за уџбенике,Београд

Круг

Физика Физика за 1.разред четворогодишње стручне школе, М. Распоповић, Т. Бобић

Збирка задатака за 1.разред четворогодишње стручне школе, М. Распоповић, Т. Бобић

Завод за уџбенике, Београд
Хемија Хемија за први разред средње школе, С. Грујић, Н. Мошорински, А.Јокић, М. Пешић Завод за уџбенике, Београд
Рачунари и програмирање Рачунари и програмирање

за машинског техничара за компјутерско

конструисање, Иван Васић, Александар Мандић

Завод за уџбенике, Београд
Техничко цртање са нацртном геометријом Техничко цртање са нацртном геометријом, Д. Ђорђевић, Ж. Папић Завод за уџбенике, Београд
Машински материјали Машински материјали за први разред средње машинске школе, А. Седмак, В. Шијачки Жеравчић, А. Милосављевић Завод за уџбенике, Београд
Механика Механика 1 – Статика, Т. Николић

Механика 1 – Статика за  први разред машинске школе, Р.Раонић

Завод за уџбенике, Београд
Верска настава Православни катихизис за први разред С.Ш, Игњатије Мидић Завод за уџбенике, Београд
Грађанско васпитање

 

 

 

 

 

 

 1. разред
Назив предмета Назив и аутори уџбеника Издавач
Српски језик и књижевност Читанка, уџбеник за други разред гимназија и средњих стручних школа, М. Павловић

Граматика, уџбеник за други разред гимназија и средњих стручних школа, В. Ломпар

„Klett“
Енглески језик New Horizons 2, Daniela Simons, Paul Radley Нови Логос
Историја Историја за други разред средњих стручних школа, Д.Бецић Завод за уџбенике, Београд
Географија Географија за 2.разред средњух стручних школа, М. Грчић Завод за уџбенике, Београд
Математика Математика

за општу гимназију и гимназију друштвеног

смера и четворогодишње стручне школе са

четири часа недељно, Б. Шешеља и други

Математика 2 – збирка задатака и тестова за други разред гимназија и техничких школа, Ж. Ивановић, С. Огњановић

Збирка решених задатака из математике 2, В. Богославов

Завод за уџбенике, Београд

Круг

Физика Физика за 2.разред четворогодишње стручне школе, М. Распоповић, Т. Бобић

Збирка задатака за 2.разред четворогодишње стручне школе, М. Распоповић, Т. Бобић

Завод за уџбенике, Београд
Биологија Биологија за 2.разред пољопривредне школе, Н. Шебат, Милан К. Завод за уџбенике, Београд
Компјутерска графика Нема уџбеника
Механика Механика 2 – кинематика и динамика за други разред машинске школе, Раде Раонић Завод за уџбенике, Београд
Отпорност материјала Отпорност материјала, Д.Стојановић, Т. Николић Завод за уџбенике, Београд
Основе електротехнике и електронике Основи електротехнике и електронике

за четворогодишње машинске школе, Ј. Николић, Н. Бабић

Завод за уџбенике, Београд
Машински елементи Машински елементи1, Милета Ристивојевић, Радивоје Митровић Завод за уџбенике, -Београд
Верска настава Православни катихизис за други разред С.Ш, Игњатије Мидић Завод за уџбенике, Београд, 2011.
Грађанско васпитање

 

 1. разред
Назив предмета Назив и аутори уџбеника Издавач
Српски језик и књижевност Читанка, уџбеник за трећи разред гимназија и средњих стручних школа, Љ.Бајић, М. Павловић, З. Мркаљ

Граматика, Уџбеник за трећи разред гимназија и средњих стручних школа, В. Ломпар, А. Антић

„Klett“
Енглески језик New Horizons 2, Daniela Simons, Paul Radley Нови Логос
Социологија Социологија, уџбеник за 3 разред средњих стручних школа и 4 разред гимназија, В. Вулетић „Klett“
Математика Математика

за четворогодишње стручне школе: машинску, електротехничку, саобраћајну, грађевинску,

рударску, дрвопрерађивачку и хемијску, Д. Георгијевић, М. Обрадовић

Математика 3 – збирка задатака и тестова за трећи разред гимназија и техничких школа, Ж. Ивановић, С. Огњановић

Збирка задатака из математике  3, В. Богославов

Завод за уџбенике, Београд

Круг

Рачунари и програмирање Рачунари и програмирање II

машински техничар за компјутерско

конструисање, Радиша Ћирковић

Завод за уџбенике,

Београд

Машински елементи Машински елементи 2, Спасоје Драпић Завод за уџбенике, Београд
Технологија обраде Технологија обраде

машински техничар за компјутерско

конструисање, С. Симић, З. Симић

Завод за уџбенике, Београд
Хидраулика и пнеуматика Хидраулика и пнеуматика за четворогодишњу школу, П. Митровић, З. Радојевић

Хидраулика и пнеуматика, Д. Шкобаљ

Завод за уџбенике, Београд
Термодинамика Термодинамика, Д. Стокић, Ј. Филиповић Завод за уџбенике, Београд
Моделирање машинских елемената и конструкција Нема уџбеника
Практична настава Практична настава

машински техничар за компјутерско

конструисање, З. Сајферт

Завод за уџбенике, Београд
Верска настава Православни катихизис за трећи и четврти  разред С.Ш,Игњатије Мидић Завод за уџбенике, Београд, 2011
Грађанско васпитање Грађанско васпитање за трећи разред, група аутора Министарство просвете и спорта, 2004. год.

  

 1. разред
Назив предмета Назив и аутори уџбеника Издавач
Српски језик и књижевност Читанка, уџбеник за четврти разред гимназија и средњих стручних школа, Љ. Бајић, М. Павловић, З. Мркаљ

Граматика, уџбеник за четврти разред гимназија и средњих стручних школа, В. Ломпар, А. Антић

„Klett“
Енглески језик New Horizons 4, Paul Radley, Daniela Simons, Ronan Mc Guinness Нови Логос
Филозофија Филозофија за четврти разред гимназија и средњих стручних школа, М. Савић, Владимир Н. Цветковић, Н. Цекић Завод за уџбенике, Београд, 2012. год.
Устав и права грађана Устав и права грађана, Уџбеник за 3 разред средњих стручних школа и 4 разред гимназија, М. Гачановић „Klett“ 2016. год.
Математика Математика са збирком задатака

за гимназије и стручне школе са 4 часа наставе

недељно, М. Обрадовић, Д. Георгијевић

Математика 4 – збирка задатака и тестова за четврти разред гимназија и техничких школа, Ж. Ивановић, С. Огњановић

Збирка решених задатака из математике 4, В. Богославов

Завод за уџбенике, Београд

Круг

Организација рада Организација рада са менаџментом, Вуксан Булат Завод за уџбенике, Београд
Аутоматизација и роботика Елементи аутоматизације и роботике, Вељко Поткоњак Завод за уџбенике, Београд
Конструисање Конструисање

машински техничар за компјутерско

конструисање, Спасоје Драпић

Завод за уџбенике, Београд
Испитивање машинских конструкција Испитивање машинских конструкција, Милета и Милисав Ристивојевић Завод за уџбенике, Београд
Моделирање машинских елемената и конструкција Нема уџбеника
Верска настава Православни катихизис за трећи и четврти  разред С.Ш, Игњатије Мидић Завод за уџбенике, Београд 2011. год.
Грађанско васпитање Грађанско васпитање за четврти разред средње школе, група аутора Министарство просвете и спорта, 2005. год.