Визија

Школа ће наставити са укључивањем у савремене реформске процесе у складу са Стратегијом образовања  у Србији. Велику пажњу посветиће имплементацији дуалног образовања, развоју предузетништва и подизању свести код ученика о значају доприноса развоју локалне заједнице.

Посветиће се стручном усавршавању наставника, њиховом личном развоју и побољшању атмосфере у колективу.

Пружиће ученицима могућност да стичу компетенције за целоживотно учење и предзетничке компетенције кроз формирање Ученичке компаније, Ученичке задруге, или кроз рад секција, стручних екскурзија и других ваннаставних активности.

Свесни смо да оваква визија постаје стварност само уколико одговорност за њену реализацију једнако преузму професори, директор и стручни сарадници, ученици, родитељи и локална заједница.