Општи подаци

 

 

 

Назив школе Средња школа „Свети Трифун“ са домом ученика
Адреса Крушевачка бр.8-10, 37230 Александровац
Контакт подаци школе:
           Сајт: www.svetitrifun.edu.rs
Телефон/факс : 037/751-117
E-mail: pts_s_trifun@mts.rs
ПИБ 100387363
Текући рачун: 840-697666-02 Управа за трезор
Директор: Бранко Рајчић
Контакт подаци дома ученика:
             Телефон: 037/3555-350
              E-mail: domucenika.sv.trifun@gmail.com
Текући рачун: 840-697666-02 Управа за трезор
Управник: Милен Анђелковић

 

РАДНО ВРЕМЕ КОНТАКТ
ДИРЕКТОР 7.00 – 15.00 pts_s_trifun@mts.rs
СЕКРЕТАР 7.00 – 15.00 pts_s_trifun@mts.rs
ПЕДАГОГ 7.00 – 15.00 pts_s_trifun@mts.rs
ПСИХОЛОГ 7.00 – 15.00 pts_s_trifun@mts.rs
РАЧУНОВОДСТВО 7.00 – 15.00 pts_s_trifun@mts.rs