Средња школа „Свети Трифун“ данас представља једну савремену школу која може да одговори свим захтевима садашњег времена. Поседује изузетне просторне, материјалне и кадровске услове за комплетно образовање и васпитање младих нараштаја. У 27 одељења има 762 ученика, распоређених у  следећим образовним профилима:

 • Пољопривредни техничар
 • Виноградар-винар
 • Прехрамбени техничар
 • Оператер у прехрамбеној индустрији ,
 • Пекар ( трећи степен )
 • Машински техничар за компјутерско конструисање
 • Гимназија

 

Данас школа располаже имањем од 92 хектара и то:

 • 62 хектара у атару села Суботица
 • 4 хектара у Стањеву
 • 26 хектара у самом окружењу школе на коме су: виноград ( 7 хектара) , шљивик ( 1 хектар), вишњар (1 хектар), јабучар (40 ари), остало је под детелином.
 • значајан део земљишта припада школском парку.

Представља право огледно добро и пример добро организованог и стручног пословања у пољопривредној производњи. Годишње школа произведе 10 000 литара вина, а у неколико наредних година циљ је да целокупна производња са школске економије буде прерађена у школском подруму. Осим вина у школи се производе ракије лозовача, дуњевача, комовица и вињак. Кисели програм производе ученици и професори прехрамбене струке за потребе Дома ученика. Школа данас поседује:

 • погоне за прераду грожђа и чување вина
 • лабораторију за прехрамбену групу предмета
 • радионицу за практичну наставу прехрамбене групе предмета
 • радионицу за пољопривредну групу предмета
 • пољопривредне машине
 • лагум за чување вина
 • магацински простор
 • котларницу
 • спортске терене
 • амфитеатар
Спортски терен

Транспортно-машински парк чине: трактори, аутомобил,  прикључне тракторске машине, прикључна оруђа. Овакав парк створио је услове на економији за реализацију практичне наставе из пољопривредне технике и других стручних предмета.

Од 2012. године школа поседује Дом ученика, а идеја о оснивању прожима се кроз историју настанка и развитка наше школе. Дом ученика остварује посебну друштвену функцију, јер пружа могућност за свестрани развој и социјалну сигурност младих.       Доприноси васпитању и образовању, неговању колективног живота и заједништва. Открива, прати и подстиче склоности ученика и развија њихове радне, културне, здравствене и социјалне  навике.  Капацитет дома је 60 места – 15 соба. Дом поседује и ТВ-салу, кухињу, магацин и помоћне просторије.