Драмско-рецитаторска секција

Пролазећи кроз програм радионица Драмско-рецитаторске секције, чланови групе оспособљавају се за обављање сценских задатака (рецитовање, вођење програма, глума).  Упознају се са културом драмског стваралаштва и основама драмског истраживања, развијају љубав према књизи и лепоти поезије.

Чланови секције учествују у програмима свих значајних културно-уметничких манифестација локалне заједнице и школе: Жупска берба –  отварање Пољопривредне изложбе, Глишићеви дани, Сајам вина, Светосавска академија, Дан школе, Сајам предузетништва, Буцини дани  и  Свечана додела диплома матурантима.

Сарадња: Дом културе, Завичајни музеј, Музеј винарства, школске секције
Руководилац секције:Марија Милинчић,  Олгица Павловић, проф.српског језика

 

Новинарска секција

Новинарска секција средње школе „Свети Трифун“ са домом ученика покренула је свој часопис „Наша пролећа“ 2009. године, тако да смо прославили 10.  јубиларни излазак часописа.  У креирању часописа учествују ученици од првог до четвртог разреда свих образовних профила. Наши новинари су креативни, маштовити, иновативни, оригинални. Они који воле и негују лепоту писане речи.
Ако волите да пишете, а надасве негујете лепоту српског језика, можете нам се придружити. Чекамо на Вас!!!

Сарадња: Дом културе, Завичајни музеј, Музеј винарства, школске секције
Руководилац секције:Снежана Арсић, проф.српског језика

Литерарна секција

Циљ литерарне секције јесте да окупи ученике који су талентовани и заинтересовани за писање, читање, креативно размишљање, лепо изражавање и уопште за књижевност.

Намера је да се у оквиру секције помогну, усмере и афирмишу сви ученици који желе да се усавршавају у пољу књижевности.

Осим учествовања на литерарним конкурсима, у оквиру секције биће организоване дискусије, трибине и разговори поводом представљања и тумачења ученицима интересантних књижевних дела, као и дела која су сами ученици написали.

Сарадња: Дом културе, Завичајни музеј, Музеј винарства, школске секције
Руководилац секције:Сања Луковић, проф.српског језика

Хорска секција

ПЛАН РАДА ХОРСКЕ СЕКЦИЈЕ

ХОР: ОД ПРВОГ ДО ЧЕТВРТОГ РАЗРЕДА

 

ЦИЉЕВИ

Развијање националног и патриотског осећања

Неговање свести о националној припадности

Очување музичке културне баштине

Упознавање православног музичког наслеђа

Развијање свести о повезаности књижевности и музике

Схватање значаја музике у значајним историјским моментима Србије

Оспособљавање за вишегласно певање

Подстицање креативних способности ученика и смисла за колективно музицирање

Упознавање са музичком традицијом других народа

Упознавање са вокалним композицијама домаћих и страних композитора

АКТИВНОСТИ ПРОФЕСОРА

Организује, припрема, мотивише, усмерава, помаже, прати, повезује садржаје са другим предметима

АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА

Пева, развија креативне способности, развија вокалне могућности, развиа осећај за колективно музицирање, усваја знања, активно учествује у одабиру песама

ИСХОДИ КОЈИ ВОДЕ ДО ОСТВАРИВАЊА ОБРАЗОВНИХ СТАНДАРДА

Ученик пева химне, традиционалну музику, староградске песме, песме из Балканских ратова и Првог светског рата, каноне, песме домаћих и страних композитора

Ученик проширује знања из области музичке уметности, развија музичке способности

Активно учествује у школским активностима

Развија колективни дух и смисао за колективно музицирање

Представља и приказује свој таленат на наступима

Ликовна секција

Ликовна секција окупља све заинтересоване ученике који имају склоности ка уметности као и оне ученике који желе да се боље упознају са тим видом активности. Ликовна секција пружа ученицима могућност да развијају свој дар кроз ликовно стваралаштво и допуњују своја знања из историје уметности, истражују нове технике и приступе у уметности. Циљ секције је  формирање позитивног става према свим облицима уметности, развијање  моралних и естетских квалитета личности.

Резултате свог рада, напредовања и истраживања ученици презентују на изложбама које се традиционално организују на Савиндан у Завичајном музеју Жупе, за Дан школе у изложбеном простору школе и Дан општине у Дому културе „Милосав Буца Мирковић”

Сарадња: Дом културе, Завичајни музеј, Музеј винарства, школске секције
Руководилац секције:Софија Пејић, проф.ликовне културе

Фудбалска секција

ПЛАН РАДА ФУДБАЛСКЕ СЕКЦИЈЕ

Кретање са лоптом и техничка припрема играча

Вођење лопте и додавање

Пријем лопте

Ударац по лопти

Дриблинг

Игра главом

Кретање у фази одбране и напада са и без лопте

Одузимање лопте од противника

Развијање моторичких способности везаних и карактеристичних за спортску игру

Снага, брзина, експлозивна снага, издржљивост

Теоријска припрема

Основе тренинга

Суђење / судијска правила

Правила спортске игре

Уигравање кроз тренажни процес

Екипа у нападу

Екипа у одбрани

Маркација играча

Учествовање не такмичењима

Школским

Општинским

Окружним

Међуокружним

Републичким

Међународним

Рукометна секција / девојчице

ПЛАН РАДА РУКОМЕТНЕ СЕКЦИЈЕ

Кретање са и без лопте и техничка припрема

Основни став и пријем лопте

Вођење и додавање лопте

Шут на гол

Дриблинг

Кретање у фази одбране и напада са и без лопте

Развијање моторичких способности

Снага, брзина, експлозивна снага, издржљивост

Теоријска припрема

Основе тренинга

Суђење / судијска правила

Правила спортске игре

Уигравање кроз тренажни процес

Екипа у фази напада

Екипа у фази одбране

Учествовање не такмичењима

Школским, општинским,  Окружним , Међуокружним, Републичким, Међународним

Рукометна секција / дечаци

ПЛАН РАДА РУКОМЕТНЕ СЕКЦИЈЕ

Кретање са и без лопте и техничка припрема

Основни став и пријем лопте

Вођење и додавање лопте

Шут на гол

Дриблинг

Кретање у фази одбране и напада са и без лопте

Развијање моторичких способности

Снага, брзина, експлозивна снага, издржљивост

Теоријска припрема

Основе тренинга

Суђење / судијска правила

Правила спортске игре

Уигравање кроз тренажни процес

Екипа у фази напада

Екипа у фази одбране

Учествовање не такмичењима

Школским, општинским,  Окружним , Међуокружним, Републичким, Међународним

Одбојкашка секција

ПЛАН РАДА ОДБОЈКАШКЕ СЕКЦИЈЕ

Елементи технике који се примењују у игри

Одбијање лопте прстима

Одбијање лопте „чекићем“

Сервирање лопте

Смечирање лопте

Блок на мрежи

Развијање моторичких способности везаних и карактеристичних за спортску игру

Снага, брзина, развој скочности

Теоријска припрема

Основе тренинга

Суђење / судијска правила

Правила спортске игре

Уигравање кроз тренажни процес

Екипа у фази напада

Екипа у фази одбране

Учествовање не такмичењима

Школским, међуокружним

Окружним,Републичким, Међународним

Кошаркашка секција
Рачунарска секција

ПЛАН РАДА СЕКЦИЈЕ ЗА РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМАТИКУ 

Време реализације

Активности/Теме

Начин реализације

Носиоци активности

Септембар

Формирање секције и избор руководства.

Усвајање плана рада.

Договор,

презентација

Сви чланови стручног већа

 

Октобар

Windows

Програмски пакет – MicrosoftWord.

Припрема за штампу.

Штампање докумената (потврда, спискова, извештаја …).

Интернет.

Разговор,

договор

Сви чланови стручног већа

Новембар

Штампање докумената (потврда, спискова, извештаја …).

Интернет.

Разговор

презентација

Свичлановистручногвећа

 

Педагог-психолог

Децембар

Програмски пакети по избору ученика.

Интернет.

Дискусија, разговор

Сви чланови стручног већа

Јануар/ Фебруар

Програмски пакет – Microsoft Power Point.

Израда личне презентације.

Приказ презентације.

Разговор

презентација

Сви чланови стручног већа

Март

Програмски пакети по избору ученика.

Разговор,

дискусија

Сви чланови стручног већа

Април

Програмски пакети по избору ученика.

Разговор,

дискусија

Сви чланови стручног већа

Мај

Еxcel, Аccess.

Разговор,

Дискусија,

договор

Сви чланови стручног већа

Јуни

 

Секција за Рачунарство и информатику ове године ће се бавити ЈАВА ПРОГРАМИРАЊЕМ, програмом одобреним од странеORACLE ACADEMY. Детаљан план секције се налази код наставника Рачунарства и информатике задужених за рад секције.

 

Биолошко-еколошка секција

ПЛАН РАДА БИОЛОШКО-ЕКОЛОШКЕ СЕКЦИЈЕ

Време реализације

Активности/теме

Начин реализације

Носиоци реализације

Септембар

Упис нових чланова

Анализа рада за протеклу школску годину

Примедбе

Сугестије

Анализа

Јасмина Пејић

Октобар

Распоред рада

Предавање на тему „Лековито биље“

Предавање

Договор око обиласка терена

дискусија

Јасмина Пејић

Новембар

Предавање на тему „Здрав живот“

Предавање

Ученици

Децембар

Предавање поводом Дана борбе против сиде

Предавање

Јасмина Пејић

Јануар – фебруар

Припрема представе због обележавања Дана Планете Земље

Припрема, договор, дискусија

Јасмина Пејић

Март

Припрема ученика за такмичење

Озелењавање парковног простора

Предавање

Припрема

Јасмина Пејић

Април

Такмичење – међуопштинско

Припрема за стручну екскурзију

Припремање

Јасмина Пејић

Мај

Извођење стручне екскурзије –Стара планина

Извођење

Јасмина Пејић

Јун

Обележавање Дана заштите животне средине

Анализа рада секције

Обележавање

Излагање

Дискусија

Јасмина Пејић

Ралић Наташа

Напомена: Током школск егодине вршиће се и припремна настава за ученике завршних разреда; и планирана је посета Истраживачкој станици Петница уколико дође до уклапањ атермина током године са Станицом.

 

 

Биолошко – еколошка секција 

Време реализације

Активности

Начин реализације

Носиоци реализације

Септембар

Упис нових чланова

Анализа рада за протеклу школску годину

Упознавање деце са еко- календаром

Примедбе

Сугестије

Анализа

Маја Стошић

 

Октобар

Обележавање дана здраве хране

Предавање

Изложба здравих производа

представа

Маја Стошић

Ученици

 

 

Новембар

Упознавање ученика о извођењу стручне екскурзије у мају или јуну

Предавање на тему ,,Здрав живот”

Предавање

Дискусија

Маја Стошић

 

Децембар

Предавање поводом обележавања Дана борбе против сиде

Предавање

Припремање

Маја Стошић

Ученици

Јануар – фебруар

Припрема ученика за еко олимпијаду

 

Припрема, договор, дискусија

Маја Стошић

 

Март

Обележавање светског дана рециклаже

Предавање

Припремање

Маја Стошић

Ученици

април

Обележавање Дана Планете Земље

Припрема за стручну екскурзију

Предавање, представа

 

 

Маја Стошић

ученици

 

Мај- Јун

Извођење стручне екскурзије

Обележавање Дана заштите животне срдине

Анализа рада секције

Извођење

Обележавање

Излагање

Дискусија

Маја Стошић

Ученици

 

Фото-репортерска секција

Фоторепортерска секција основана је 2011. године на предлог ученика гимназије, а данас окупља љубитеље уметничких, путописних фотографија свих образовних профила, као и оне који воле да о догађијима из школе извештавају са лица места. То су наши „летећи репортери“,  увек спремни за акцију. Њихове приче можете погледати овде.  У овој школској години  у плану је оснивање школске телевизије.

Фото-репортерска секција, као ваннаставна активност, у средњој школи “Свети Трифун” са домом ученика организује се са циљем откривања различитих склоности ученика и усмеравања на њихово развијање, као и смислено испуњавање слободног времена.

Сарадња: Новинарска секција, Ликовна секција, Радио-репортерска секција, Информатичка секција, Драмско-рецитаторска секција, Дом културе, Завичајни музеј, локална телевизија, локална фотографска радња, локална штампарија.

Руководилац секције: Наташа Ралић, професор физике

Радио-новинарска секција

На предлог ученика и наставника да се оспособи и осавремени стари разглас и врату у своју функцију, а уз подршку директора, основана је Радијска секција. Првобитно је имала задатак да путем разгласа пренесе обавештења од важности за организацију рада у школи. Интересовање и ангажовање ученика и наставника ширило је садржаје који су емитовани  путем разгласа, те се јавила потреба за увођењем школског радија. Почело је емитовање емисије  „Мало појачај радио“ у којој су учествовали ученици чланови секције, ученици који похађају изборни предмет Језик, медији и култура, као и сви ученици који су показали заинтересованост за ову  ваннаставну  активност.

     Савремено образовање захтева високу информатичку писменост сваког човека, вештину комуникације, сарадње, сценског изражаја. Иако школа има посебне програме за стицање ових вештина, у оквиру секције  ученици могу стицати додатна знања и вештине и иста примењивати у пракси, те видети резултат свог рада, што је посебно важно у образовању и васпитању деце средњошколског узраста.

Сарадња: Новинарска секција, Ликовна секција, Фото-репортерска секција, Информатичка секција, Драмско-рецитаторска секција, Дом културе, Завичајни музеј, локална телевизија, локална радио станица.

Руководилац секције:Наташа Ралић, професор физике, Драгана Џамић, психолог, Олгица Павловић, проф.српског језика

Секција за хемију

Хемијска секција

Време реализације

Активности/теме

Начин реализације

Носиоци реализације

септембар

-евидентирање ученика заинтересованих за секцију;

-упознавање ученика са планом рада  секције;

-Допуна плана рада секције на предлог педагога и психолога;

-упознавање ученика са правилима тимског рада.

Списак ученика

Богојевић Драгана

 

октобар

-Хемија у корелацији са другим природним наукама,

медицином, технологијом-израда; .

-Решавање рачунских и проблемских задатака:

Разговор,

презентација Power Point,

дискусија

 

Богојевић Драгана Павловић Лора

 

новембар

-Организована посета фестивалу науке;

-Организација посете Отвореним вратима на хемијском факултету;

-анализа и дискусија о посети Фестивалу науке;.

-Фестивал науке у нашем граду.

 

Разговор, анализа, извештај

Богојевић Драгана Павловић Лора

 

Децембар,јануар,фебруар

-Хемија и друге науке – ирада рада на тему по избору ученика;

-примена нових технологија у проналажењу информација и њихова селекција;

-израда блога , или профила на друштвеним мрежама.

 

Разговор, блог , рад

 

Наставници хемије , информатике и ученици

наше школе.

Март, април

-презентовање радова објављених на блогу..;

-анализа посете Отвореним вратима;

-Припремање фестивала „Ноћ музеја“ у нашем граду

Извештај, анализа,радови на блогу

Богојевић Драгана Павловић Лора

ученици

Мај,jун

-Анализа рада у овој школској години, активности за

унапређење рада секције

Разговор, анализа

Богојевић Драгана Павловић Лора

ученици

Прехрамбена радионица

ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА РАДИОНИЦЕ ЗА ПРЕРАДУ ВОЋА И ПОВРЋА

 НОСИОЦИ ПРОГРАМА: Професори прехрамбене групе предмета

АНАЛИЗА: Предавање и вежбе обухватају 3 области:

 1. Упознавање ученика са школском радионицом за прераду воћа и поврћа, машинама, начинима рада машина, хигијенским мерама приликом рада у радионици, ХАЦЦП стандард.
 2. Прерада воћа, карактеристике сировине, технолошки поступак производње, паковање производа, начини конзервисања, контрола квалитета и складиштење готовог производа. Све ово је праћено како теоријском упозунавањем тако и практичним радом ученика на датим производима.
 3. Прерада поврћа, карактеристике сировине, технолошки поступак производње, паковање производа, начини конзервисања, контрола квалитета и складиштење готовог производа. Све ово је праћено како теоријском упозунавањем тако и практичним радом ученика на датим производима.

За горе наведени садржај ученици се опредељују у складу са својим афинитетима и интересовањем.

Радионица за прераду воћа и поврћа, у средњој школи ”Свети Трифун” организује се са циљем бољег упознавања ученика за рад у прехрамбеној индустрији , практичним радом на производњи великог асортимана готових производа од воћа и поврћа, креативности при спремању узорака, придржавању технолошких операција и прорачунима.  Поред овога добијени готови производи користиће се за исхрану ученика у дому наше школе.

ЦИЉЕВИ:

 • Упознавање ученика са опремом у радионици,
 • Хигијенско-технолошке мере при раду,
 • Упознавање са сировином (механички и хенијски састав),
 • Технолошки поступак производње желираних производа, компота, сокова,воћних сирупа,
 • Технолошки поступак производње маринираног поврћа, биолошки конзервисаног поврћа,
 • Начини конзервисања воћа и поврћа,
 • Контрола квалитета готових производа,
 • Упознавање ученика са правилницима о квалитету,
 • ХАЦЦП стандард

ЕКСТЕРНИ САРАДНИЦИ: А.Д.”Вино Жупа”;   ”Алфа Лаб”Д.О.О.;  Дом ученика средње школе.

 

ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА РАДИОНИЦЕ ЗА ПРЕРАДУ ГРОЖЂА, ПРОИЗВОДЊУ ВИНА И ЈАКИХ АЛКОХОЛНИХ ПИЋА 

НОСИОЦИ ПРОГРАМА: Професори прехрамбене групе предмета

АНАЛИЗА: Предавање и вежбе обухватају 3 области:

 1. Упознавање ученика са школскИм подрумом, машинама, начинима рада машина, хигијенским мерама приликом рада у подруму, ХАЦЦП стандард.
 2. Прерада грожђа, карактеристике сировине, технолошки поступак производње белих И црвених вина, нега и чување вина, финализација производа, контрола квалитета и складиштење готовог производа. Све ово је праћено како теоријском упозунавањем тако и практичним радом ученика на датим производима.
 3. Производња воћних ракија И ракија од грожђа, карактеристике сировине, технолошки поступак производње , нега И чување ракија, финализација производа, контрола квалитета и складиштење готовог производа. Све ово је праћено како теоријском упозунавањем тако и практичним радом ученика на датим производима.

За горе наведени садржај ученици се опредељују у складу са својим афинитетима и интересовањем.

Радионица за прераду грожђа и производњу вина И јаких алкохолних, у средњој школи ”Свети Трифун” организује се са циљем бољег упознавања ученика за рад у прехрамбеној индустрији , практичним радом на производњи великог асортимана готових производа , придржавању технолошких операција и прорачунима.  Поред овога добијени  производи продаваће се и доносиће финансијску корист како школи тако и ученицима који ће имати одређене олакшице за спровођење екскурзија и матурске вечери. Овом радионицом биће обхваћени ученици виноградарско-винарског смера и ученици прехрамбених смерова.

 

ЦИЉЕВИ:

 • Упознавање ученика са опремом у подруму И припреми за прераду,
 • Хигијенско-технолошке мере при раду,
 • Упознавање са сировином (механички и хенијски састав),
 • Технолошки поступак производње белих, ружичастих и црвених вина
 • Технолошки поступак производње воћних ракија и ракија од грожђа
 • Нега И чување вина И ракија,
 • Финализација готових производа
 • Контрола квалитета готових производа,
 • Упознавање ученика са правилницима о квалитету вина и јаких алкохолних пића
 • ХАЦЦП стандард

ЕКСТЕРНИ САРАДНИЦИ: А.Д.”Вино Жупа”;  ”Алфа Лаб”Д.О.О.;  Мини винарије у региону

 

Пекарска секција

Пекарска секција Средње школе „Свети Трифун“ са домом ученика организована је с циљем бољег упознавања ученика са практичним радом на производњи великог асортимана пекарских производа и радом у пекарској индустрији. Код полазника се подстиче креативност за израду и украшавање славског колача и погача, као и прављење различитих врста корпица од теста. Најуспешнији у овим вештинама имају прилику да учествују на такмичењима из ове области, која се организују широм Србије.

Секција није основана само за ученике образовног профила Пекар, већ је отворена за сваког ко жели да научи и покаже своја умећа у пекарству.

Придружите нам се!

Руководилац: Жаклина Јовановић, проф.прех.предм

Секција страних језика

Секција страних језика са својим богатим садржајем као што су: посета позоришту,сајму, пројекција филмова, уређивање учионица, креирање изложби и приказа, позива све ученике да се придруже.

Руководилац: Стручно веће страних језика

СЛОБОДНЕ АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА

Драмско-рецитаторска секција:  Олгица Павловић / Марија Милинчић
Новинарска секција:  Снежана Арсић
Литерарна секција:  Сања Луковић
Хорска секција: Неда Илић
Ликовна секција: Софија Пејић
Фудбалска секција: Саша Марковић
Рукометна секција / дечаци: Саша Марковић, Никола Миљковић
Рукометна секција /девојчице:  Саша Марковић, Никола Миљковић
Одбојкашка секција: Славољуб Живадиновић
Кошаркашка секција: Славољуб Живадиновић
Рачунарска секција: Ђорђије Нововић
Биолошко-еколошка секција: Јасмина Пејић
Фото-репортерска секција: Наташа Ралић
Радио-новинарска секција: Наташа Ралић, Олгица Павловић
Секција за хемију: Драгана Богојевић
Прехрамбена радионица: Професори прех. групе
Пекарска секција: Жаклина Јовановић