Испитни рокови ванредно школовање

 

 


Распоред полагања завршног испита за ванредне ученике Произвођач прехрамбених производа у августовском  испитном року школске2019/2020
Предмер Датум /време Комисија Кандидати
Одбрана рада 24.08.2020

930h

Jовановић Славица

Бекрић Весна

Гајић Горица

Андрејић Марко

Радоичић Драгана


Распоред полагања ванредних ученика у августовском   испитном року школске 2019/2020
Техничар за биотехнологију- доквалификација
Предмет Датум и време комисија кандидати
Аналитичка хемија 24.08.2020

0915h

Богојевић Драгана

Ћалић Мирослав

Павловић Лора

Попадић ЛукаI Iразред

Недељковић Немања I Iразред

Крпић Вељко I Iразред

Српсли језик и књижевност 21.08.2020

09h

Милинчић Марија

Луковић Сања

Арсић Снежана

 

Крпић Вељко I Iразред Савковић Александра IIIразре.

Марић Сања IIIразред

Радоичић Славољуб IVразред

Физика 26.08.2020

09h

Ралић Наташа

Миловановић  Ана

Митровић Снежана

Крпић Вељко I Iразред
Прехрамбена технологија 26.08.2020

09h

Црноглавац Милутин

Митровић Снежана

Михајловић Дејан

Радоичић Славољуб IVразред
Хемија 28.08.2020

09

Павловић Лора

Марић Соња

Ћалић Мирослав

Крпић Вељко I Iразред
Математика 25.08.2020

09h

Симчевић Стојка

Голубовић Оливера

Гашић Младен

Радоичић Славољуб IVразред
Практична настава 24.08.2020

09h

Бекрић Весна

Јовановић Славица

Гајић Горица

Радоичић Славољуб IV раз.

 

Машине и апарати са аутоматиком 28.08.2020

09h

Илић Јасмина

Митровић Снежана

Јовановић Жаклина

Радоичић Славољуб IVразред
Руски  језик 27.08.2020

09h

 

Милошевић Маријана

ВасићКатарина

Радоичић Славољуб IVразред
Социологија 26.08.2020

09h

Митић Милан

Џамић Драгана

Пантић Драган

 

Савковић Александра IIIразре.
Историја 27.08.2020

09h

Шљивић Мирослав

Стаменковић Драгиша

Митић Милан

Крпић Вељко I Iразред

                                                                                          


Распоред полагања матурског испита за ванредне ученике  у јунском испитном року школске 2019/2020
Техничар за биотехнологију
Предмет Датум /Време Комисија Кандидати
Српски језик и књижевност 24.06.2020

900

Милинчић Марија

Луковић Сања

Арсић Снежана

Вешковац Лазар

Чолић Александра

Радојичић Срећко

Васиљевић Александар

Изборни предмет
Биохемија 26.06.2020

900

 

Гајић Горица

Митровић Снежана

Јовановић Жаклина

Вешковац Лазар

Чолић Александра

Радојичић Срећко

Васиљевић Александар

Одбрана матурског рада
Практична настава 30.06.2020

900

Јовановић Славица

Бекрић Весна

Илић Јасмина

Вешковац Лазар

Чолић Александра

Радојичић Срећко

Васиљевић Александар

 


 

Распоред полагања ванредних ученика у јунском  испитном року школске2019/2020
Техничар за биотехнологију- доквалификација
Предмет Датум и време комисија кандидати
Аналитичка хемија 24.06.2020

1315h

Богојевић Драгана

Ћалић Мирослав

Павловић Лора

Марић Сања IIразред

Савковић Александра IIраз

Попадић ЛукаI Iразред

Недељковић Немања IIразре

Математика 26.06.2020

1315h

Симчевић Стојка

Младен Гашић

Оливера Голубовић

Радоичић Славољуб IIIразред

 

Српски језик и књижевност 24.06.2020

1315h

Милинчић Марија

Луковић Сања

Арсић Снежана

 

Радоичић Славољуб IIIразред

 

Физика 30.06.2020

1315h

Миловановић Ана

Илић Јасмина

Митровић Снежана

Попадић ЛукаI Iразред

Недељковић Немања IIразре

Грађанско васпитање 30.06.2020

1315h

Пантић Драган

Ивљанин Сања

Џамић Драгана

Радоичић СлавољубI Iраз.

 

Практична настава 29.06.2020

1315h

Црноглавац Милутин

Митровић Снежана

Јовановић Жаклина

 

Радоичић Славољуб IIIразред

 

Социологија 22.06.2020

1315h

Митић Милан

Џамић Драгана

Пантић Драган

 

Радоичић Славољуб IIIразред

 

Произвођач прехрамбених производа
Српски језик и књижевност 24.06.2020

1315h

Арсић Снежана

Милинчић Марија

Луковић Сања

 

Радоичић Драгана IIIразред

 

Математика 26.06.2020

1315h

Симчевић Стојка

Младен Гашић

Оливера Голубовић

Радоичић Драгана IIIразред

Андрејић Марко IIIразред

Машине и апарати са аутоматиком 29.06.2020 Илић Јасмина

Гајић Горица

Јовановић Жаклина

Андрејић Марко IIIразред
Енглески језик 24.06.2020 Васић Катарина

Милошевић Маријана

Витановић Драгана

Андрејић Марко IIIразред

                                                                                         

 


 

Распоред полагања испита ванредних ученика у априлском  испитном року школске 2019/2020
Техничар за биотехнологију- доквалификација
Предмет Датум и време комисија кандидати
Аналитичка хемија 10.06.2020

1300h

Богојевић Драгана

Ћалић Мирослав

Павловић Лора

Марић Сања IIразред

Савковић Александра IIраз

Попадић ЛукаI Iразред

Недељковић Немања IIразре

Математика 01.06.2020

1300h

Симчевић Стојка

Младен Гашић

Оливера Голубовић

Лазар Вешковац IVразред

 

Филозофија 04.06.2020

1300h

Пантић Драган

Митић Милан

Џамић Драгана

Чолић Александра IV раз.
Српсли језик и књижевност 04.06.2020

1300h

Милинчић Марија

Луковић Сања

Арсић Снежана

 

Лазар Вешковац IVразред

 

Физика 04.06.2020

1300h

Ралић Наташа

Миловановић  Ана

Митровић Снежана

Попадић Лука IIразред

Недељковић Немања IIразред

Прехрамбена технологија 08.06.2020

1300h

Црноглавац Милутин

Митровић Снежана

Михајловић Дејан

Лазар Вешковац IVразред
Верска настава 09.06.2020

1300h

Величковић Вајка

Катић Марко

Стаменковић Драгиша

Лазар Вешковац IVразред Чолић Александра IV раз.
Грађанско васпитање 02.06.2020

1300h

Ивљанин Сања

Пантић Драган

Џамић Драгана

Радоичић СлавољубI Iраз.

 

Физичко васпитање 02.06.2020

1300h

Марковић Саша

Миљковић Никола

Живадиновић Славољуб

Лазар Вешковац IVразред Чолић Александра IV раз
Енглески језик 05.06.2020

1300h

Милошевић Маријана

Витановић Драгана

ВасићКатарина

Лазар Вешковац IVразред
Устави права грађана 10.06.2020

1300h

Митић Милан

Џамић Драгана

Пантић Драган

 

Лазар Вешковац IVразред Чолић Александра IV раз
Произвођач прехрамбених производа
Српсли језик и књижевност 04.06.2020

1300h

Арсић Снежана

Милинчић Марија

Луковић Сања

 

Радоичић Драгана IIIразред

 

Организација производње 08.06.2020

1300h

Марић Сања

Митровић Снежана

Илић Јасмина

Радоичић Драгана IIIразред
Математика 01.06.2020

1300h

Симчевић Стојка

Младен Гашић

Оливера Голубовић

Радоичић Драгана IIIразред
Пољопривредни техничар
Историја 05.06.2020

1300h

Шљивић Мирослав

Стаменковић Драгиша

Митић Милан

Рилак Данијела I раз
Физика 04.06.2020

1300h

Ралић Наташа

Миловановић  Ана

Митровић Снежана

Рилак Данијела I раз
Пољопривредна техника 08.06.2020

1300h

Ивљанин Милован

Рилак Невенка

Ивковић Милош

Рилак Данијела I раз

Савић Александра IV раз

Математика 01.06.2020

1300h

Симчевић Стојка

Младен Гашић

Оливера Голубовић

Савић Александра IV раз
Професионална пракса 10.06.2020

1300h

Вукојевић Зоран

Милутиновић Милан

Арсић Зоран

Рилак Данијела I раз