Јавне набавке 2021. година

Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке 
План јавних набавки за 2021. годину
Измена верзија бр. 2 Плана јавних набавки за 2021. годину
План набавке на које се Закон не примењује за 2021. годину
I Измена Плана набавке на које се Закон не примењује за 2021. годину
II Измена Плана набавке на које се Закон не примењује за 2021. годину

Назив набавке:  2/2021 ОП – услуга извођења екскурзије за ученике

Линк на порталу јавних набавки
Koнкурсна документација 2-2021
Одлука о додели оквирног споразума
Обавештење о додели оквирног споразума

Назив набавке:  3/2021 ОП – намирнице и прехрамбени производи

Линк на порталу јавних набавки
Конкурсна документација 3-2021
Одлука о додели уговора
Обавештење о додели уговора

Назив набавке:  9/2021 ОП – радови на адаптацији дела школе

Линк на порталу јавних набавки
Конкурсна документација 9-2021
Питања и одговори
Одлука о додели уговора
Обавештење о додели уговора
Обавештење о измени уговора

Назив набавке: 10/2021 ОП – набавка пекарске опреме

Линк на порталу јавних набавки
Конкурсна документација 10-2021
Одлука о додели уговора
Обавештење о додели уговора

Назив набавке: 22/2021 ОП – набавка електричне енергије

Линк на порталу јавних набавки
Конкурсна документација 22-2021