Гимназија – оперативни планови

Оперативни план школе - Гимназија

wdt_ID Датум Разред Предмет Кључне активности и начин остваривања Додатна подршка и начин пружања Праћење напредовања Професор
543 23/05/2020 Гимназија II Српски језик и књижевност Наставни материјали инструкције,ученици добијају путем вацап апликације,гугл учионице
Припрема за тест,вежбање и израда теста
Дељење линкова ,додатних садржаја путем наведених апликација Увидом у домаће задатке,комуникацију,ес дневник Снежана Арсић
544 24/05/2020 Гимназија I Енглески језик Упућивање ученика на материјал који имају у уџбенику. Слање додатног материјала и објашњења путем гугл учионице.Планирана су два часа - вежбање и обнављање. Слање додатних линкова са објашњењима. Учествовање у дискусији. Повратна информација. Домаћи задаци. Увид у радове ученика. Благовремена израда домаћег.Коммуникација са ученицима. Катарина Васић
541 23/05/2020 Гимназија III Француски језик Nastavni sadržaji,materijali Domaći zadatak,dodatna vežbanja,linkovi Uvid u radove učenika.učešće u diskusiji Pejić Dobrila
542 23/05/2020 Гимназија II Латински језик Nastavni sadržaji,materijali Dodatna vežbanja,domaći zadaci,dodatni linkovi Uvid u radove učenika,učešće u diskusiji Pejić Dobrila
538 23/05/2020 Гимназија III Енглески језик Наставни садржаји послати преко платформе воцап Домаћи задаци и радна свеска Увидом у радове ученика Маријана Милошевић
539 23/05/2020 Гимназија I Француски језик nastavni sadržaji,materijali(google classroom,WatsApp grupa) Domaći zadatak,dodatna vežbanja,dodatni linkovi Uvid u radove učenika,učešće učenika u diskusiju Pejić Dobrila
540 23/05/2020 Гимназија II Француски језик Nastavni sadržaji,materijali Dodatna vežbanja,domaći zadaci Uvid u radove učenika,učešće učenika u diskusiju Pejić Dobrila
528 22/05/2020 Гимназија I медији и култура Израда завршног пројекта: одабир тема, подела ученика на групе и давање инструкција путем платформе Google classroom - 1 час недељно Коришћење корисних линкова. Комуникација се одвија путем електронске поште и групе на апликацији WhatasApp. Активност ученика током дискусије на задату тему (педагошка свеска) Олгица Павловић
529 22/05/2020 Гимназија II медији и култура Давање инструкција за израду завршног пројекта путем платформе Google classroom - 1 час недељно Ученици се упућују на коришћење корисних линкова . Комуникација се одвија путем електронске поште и групе на апликацији WhatsApp. Активност ученика током дискусије на задату тему (педагошка свеска) Олгица Павловић
530 23/05/2020 Гимназија II Физичко и здравствено в. Наставним материјалима и садржајима ученици приступају преко ватсап,мејл-обрада,вежбање,провера. Давањем додатних упутстава и упућивање ученика на додатне наставне садржаје и линкове.Мотивација ученика. На основу дискусије ученика /присуство часу,учешћа у дискусији,постављање питања/-повратна информација Марковић Саша
Датум Разред Професор