Машински техничар за компјутерско конструисање – оперативни планови

Оперативни план школе - Машински техничар за компјутерско конструисање

wdt_ID Датум Разред Предмет Кључне активности и начин остваривања Додатна подршка и начин пружања Праћење напредовања Професор
379 22/05/2020 MTKKIII Технологија обраде 3 часа недељно - наставни материјал се поставља на платформу Гугл учионица Видео-материјал са јутјуба.
Комуникација се одвија прутем групе на Вибер апликацији.
Одговори на постављене захтеве; ангажованост ученика (педагошка свеска) Радич Павловић
380 22/05/2020 MTKKIII Хидраулика и пнеуматика 2 часа недељно - постваљање наставног садржаја на платформу Гугл учионица Цртежи и схеме; рад на домаћем задатку из уџбеника. Комуникација се одвија путем групе на Вибер апликацији. Ангажованост ученика; увид у домаћи рад (педагошка свеска) Радич Павловић
381 23/05/2020 MTKK IV Физичко васпитање Наставним материјалима и садржајима ученици приступају преко ватсап,мејл-обрада,вежбање,провера Давањем додатних упутстава и упућивање ученика на додатне наставне садржаје и линкове.Мотивација ученика. На основу дискусије ученика /присуство часу,учешћа у дискусији,постављање питања/-повратна информација Марковић Саша
382 23/05/2020 MTKK I Верска настава - православни катихизис Комуникација са ученицима електронским путем
( WhatsApp) ,слање материјала, линкова и додатних упустава за реализацију (обрада) Православног Катихизиса-Верске Наставе
Упућивање ученика на додатне линкове са садржајима који су тренутно актуелни путем ( WhatsApp) апликације. Учешће ученика у дискусији на задату тему. Вајка Величковић
386 23/05/2020 MTKK I Техничко цртање са нацртном геометријом (теорија) Слање материјала и упутства за рад путем друштвене мреже Viber Додатна упутства за израду домаћег,повезивање градива са другим предметима и упућивање ученика на претраживаче на интернету Активност ученика и урађени домаћи Драган Величковић
387 23/05/2020 MTKK I Техничко цртање са нацртном геометријом (вежбе) Слање материјала за вежбу и упутство за рад путем друштвене мреже Viber Додатна упутства за израду вежбе,повезивање са теоријском наставом и упућивање ученика на претраживаче на интернету Активност ученика,урађен домаћи и увид у дневник рада Драган Величковић
383 23/05/2020 MTKK II Верска настава - православни катихизис Комуникација са ученицима електронским путем
( WhatsApp) ,слање материјала, линкова и додатних упустава за реализацију (обрада) Православног Катихизиса-Верске Наставе
Упућивање ученика на додатне линкове са садржајима који су тренутно актуелни путем ( WhatsApp) апликације. Учешће ученика у дискусији на задату тему. Вајка Величковић
384 23/05/2020 MTKKIII Верска настава - православни катихизис Комуникација са ученицима електронским путем
( WhatsApp) ,слање материјала, линкова и додатних упустава за реализацију (обрада) Православног Катихизиса-Верске Наставе
Упућивање ученика на додатне линкове са садржајима који су тренутно актуелни путем ( WhatsApp) апликације. Учешће ученика у дискусији на задату тему. Вајка Величковић
385 23/05/2020 MTKK I Српски језик и књижевност Праћење и реализација наставе кроз упутства наставника,питања,истраживачке задатке,тестове,теме,анализе.Упућивање ученика на потребну литературу и наставни материјал,повратне информације на активности,радове и питања ученика.Праћење наставних садржаја на РТС 3.Сарадња на релацији ученик-наставник и ученик-ученик.
Комуникација се остварује путем Гугл учионица и Вајбер платформи.
Задаци,активности,теме и начин рада прилагођени су интересовањима и могућностима ученика.Додатна литература и наставни материјали прослеђују се ученицима путем платформи за учење.Додатно,комуникација се остварује телефоном и имејл-ом. Евиденција и анализа активности ученика,континуитет у раду,квалитет и тачност радова које ученици прослеђују. Сања Луковић
378 22/05/2020 MTKK II Отпорност материјала 2 часа недељно - постављање наставног садржаја на платформу Гугл учионица Израда задатака из уџбеника. Комуникација се одвија преко групе на WhatsApp-у. Увид у ученичке радове; ангажованост (педагошка свеска) Радич Павловић
Датум Разред Професор