Оператер у прехрамбеној индустрији – Пекар – оперативни планови

Оперативни план школе - Оператер у прехрамбеној индустрији-Пекар

wdt_ID Датум Разред Предмет Кључне активности и начин остваривања Додатна подршка и начин пружања Праћење напредовања Професор
271 22/05/2020 OПИ-ПЕКАР I Српски језик и књижевност Анализа успеха и рада у протеклом периоду; систематизација градива из језика и књижевности; закључивање оцена Дискусија на задате теме путем групе на Вибер апликацији. Закључивање оцена (есДневник) Олгица Павловић
272 23/05/2020 OПИ-ПЕКАР I Верска настава - православни катихизис Комуникација са ученицима електронским путем
( WhatsApp) ,слање материјала, линкова и додатних упустава за реализацију (обрада) Православног Катихизиса-Верске Наставе
Упућивање ученика на додатне линкове са садржајима који су тренутно актуелни путем ( WhatsApp) апликације. Учешће ученика у дискусији на задату тему. Вајка Величковић
273 23/05/2020 OПИ-ПЕКАР II Верска настава - православни катихизис Комуникација са ученицима електронским путем
( WhatsApp) ,слање материјала, линкова и додатних упустава за реализацију (обрада) Православног Катихизиса-Верске Наставе
Упућивање ученика на додатне линкове са садржајима који су тренутно актуелни путем ( WhatsApp) апликације. Учешће ученика у дискусији на задату тему. Вајка Величковић
274 23/05/2020 OПИ-ПЕКАР I Операције и мерења у прехрамбеној производњи (вежбе) Реализација наставе на даљину се одвија слањем наставног садржаја, материјала и упутстава за рад путем WhatsApp апликације. Реализују се часови обраде новог градива, утврђивања, обнављања, систематизације. Упућивање на додатне информације ( преко сајтова, линкова, презентација...) везаних за операције и мерења у прехрамбеној производњи. Увид у радове ученика који шаљу повратне информације путем WhatsApp aplikacije. Михајловић Дејан
275 26/05/2020 OПИ-ПЕКАР I Рачунарство и информатика Razgovor sa učenicima o radu na daljinu
Preko aplikacija
Poseta linkovima, razgovor na grupi Povratana informacija Dimitrije Tomić
276 23/05/2020 OПИ-ПЕКАР II Здравствена безбедност хране (теорија)( Слање материјала и упутства за рад путем друштвене мреже Viber Додатна упутства за израду домаћег и повезивање градива са другим предметима Активност ученика и урађен домаћи Ружица Бошковић
277 23/05/2020 OПИ-ПЕКАР II Аграрни туризам (изборни) Упутства за реализацију наставног садржаја прослеђују се преко апликације Whats App За наставу и учење користи се уџбеник и радна свеска За увид у радове ученика и дискусију о наставној теми користи се апликацијаУпутства за реализацију наставног садржаја прослеђују се преко апликације Whats App Иван Илић
280 23/05/2020 OПИ-ПЕКАР I Исхрана људи Реализација наставе слањем наставног материјала ученицима Комуникација помоћу групе Viber,classroom.googl Увид у радове ученика,послате одговоре ученика,радови ученика на часу утврђивања Снежана Митровић
279 23/05/2020 OПИ-ПЕКАР II Прехрамбена технологија Реализација наставе слањем наставног материјала ученицима Комуникација помоћу групе Viber Увид у радове ученика,послате одговоре ученика,радови ученика на часу утврђивања Снежана Митровић
281 23/05/2020 OПИ-ПЕКАР I Производња прехрамбених производа (вежбе) Реализација наставе слањем наставног материјала ученицима Комуникација помоћу групе Viber Увид у радове ученика,послате одговоре ученика, Снежана Митровић
Датум Разред Професор