Пољопривредни техничар – оперативни планови

Оперативни план школе - Пољопривредни техничар

wdt_ID Датум Разред Предмет Кључне активности и начин остваривања Додатна подршка и начин пружања Праћење напредовања Професор
422 23/05/2020 Пољопривредни техничар II Физичко васпитање Наставним материјалима и садржајима ученици приступају преко ватсап,мејл-обрада,вежбање,провера Давањем додатних упутстава и упућивање ученика на додатне наставне садржаје и линкове.Мотивација ученика. На основу дискусије ученика /присуство часу,учешћа у дискусији,постављање питања/-повратна информација Марковић Саша
423 23/05/2020 Пољопривредни техничар III Физичко васпитање Наставним материјалима и садржајима ученици приступају преко ватсап,мејл-обрада,вежбање,провера Давањем додатних упутстава и упућивање ученика на додатне наставне садржаје и линкове.Мотивација ученика. На основу дискусије ученика /присуство часу,учешћа у дискусији,постављање питања/-повратна информација Марковић Саша
424 23/05/2020 Пољопривредни техничар IV Физичко васпитање Наставним материјалима и садржајима ученици приступају преко ватсап,мејл-обрада,вежбање,провера Давањем додатних упутстава и упућивање ученика на додатне наставне садржаје и линкове.Мотивација ученика. На основу дискусије ученика /присуство часу,учешћа у дискусији,постављање питања/-повратна информација Марковић Саша
425 23/05/2020 Пољопривредни техничар II Верска настава - православни катихизис (изборни) Комуникација са ученицима електронским путем
( WhatsApp) ,слање материјала, линкова и додатних упустава за реализацију (обрада) Православног Катихизиса-Верске Наставе
Упућивање ученика на додатне линкове са садржајима који су тренутно актуелни путем ( WhatsApp) апликације.
Учешће ученика у дискусији на задату тему. Вајка Величковић
426 23/05/2020 Пољопривредни техничар III Верска настава - православни катихизис (изборни) Комуникација са ученицима електронским путем
( WhatsApp) ,слање материјала, линкова и додатних упустава за реализацију (обрада) Православног Катихизиса-Верске Наставе
Упућивање ученика на додатне линкове са садржајима који су тренутно актуелни путем ( WhatsApp) апликације. Учешће ученика у дискусији на задату тему. Вајка Величковић
427 23/05/2020 Пољопривредни техничар IV Сточарска производња (теорија) Упутства за реализацију наставног садржаја прослеђују се преко апликације Whats App За наставу и учење користи се уџбеник,радна свеска,интернет (упућивањем на одговарајуће линкове) За увид у радове ученика и дискусију о наставној теми користи се апликација Whats App Иван Илић
428 23/05/2020 Пољопривредни техничар IV Сточарска производња (блок) Упутства за реализацију наставног садржаја прослеђују се преко апликације Whats App За наставу се користи интернет (упућивањем на одговарајуће линкове) и радна свеска За увид у радове ученика и дискусију користи се апликација Whats App Иван Илић
429 23/05/2020 Пољопривредни техничар IV Органска производња у сточарству (изборни) Упутства за реализацију наставног садржаја прослеђују се преко апликације Whats App За наставу и учење користи се уџбеник и радна свеска За увид у радове ученика и дискусију о наставној теми користи се апликација Whats App Иван Илић
430 23/05/2020 Пољопривредни техничар IV Предузетништво Упутства за реализацију наставног садржаја прослеђују се преко апликације Whats App За наставу и учење користи се уџбеник и радна свеска За увид у радове ученика и дискусију о наставној теми користи се апликација Whats App Иван Илић
431 23/05/2020 Пољопривредни техничар IV Енглески језик Наставни садржаји послати преко воцапа Домаћи задаци и радна свеска Увидом у радове ученика Маријана Милошевић
Датум Разред Професор