Прехрамбени техничар – оперативни планови

Оперативни план школе - Прехрамбени техничар

wdt_ID Датум Разред Предмет Кључне активности и начин остваривања Додатна подршка и начин пружања Праћење напредовања Професор
459 22/05/2020 Прехрамбени техничар I Технике рада у лабораторији Наставни садржај материјал прослеђен преко групе на WhatsApp. Ученицима дато упуство за рад ( систематизација) Додатно вежбање ,домаћи задатак и комуникација преко групе на WhatsApp Учешће ученика у дискусији, урађени домаћи задатак, увид у дневник рада ученика Фотографија достављена на WhatsApp групу Славица Јовановић
460 22/05/2020 Прехрамбени техничар III Математика Наставни садржај,материјал се шаље путем апликације WhatsApp-.
Ученицима се пошаље наставни материјал који они обраде и запишу у свеск. (обрада, утврђивање, систематизација)
Домаћи задаци, Упућивање на додатне линкове, видео клипове, одговори на ученичка питања Ученици шаљу своје свеске када обрађен послат материјал, задатке препишу. Ивана Нешић Благојевић
461 29/05/2020 Прехрамбени техничар II Технолошке операције (вежбе) Наставни материјал се прослеђује преко апликацијеWhats App.У циљу савладавања наставног градива могу да користе практикум. Домаћи задаци ,додатна вежбања,повезивање градива, коментар и анализа урађеног..Наставни материјал се прослеђује преко апликације Whats App. Урађени домаћи задаци ,дневник рада,дискусија на задату тему. Јасмина Илић
462 29/05/2020 Прехрамбени техничар III Технолошке операције (вежбе) Наставни материјал се прослеђује преко апликације Whats App.У циљу савладавања наставног градива могу да користе практикум. Домаци задаци ,додатна вежбања, повезивање градива. коментар и анализа урађеног. Сарадња успостављена преко апликације Whats App. Урађени домаћи задаци,дневник рада ,дискусија на задату тему. Јасмина Илић
463 29/05/2020 Прехрамбени техничар II Технолошке операције (теорија) Наставни материјал се прослеђује преко апликације Whats App. Домаћи задаци, додатна вежбања, повезивање градива ,коментар и анализа урађеног.Сарадња успостављена преко апликације Whats App. Урађени домаћи задаци.дискусија на задату тему. Јасмина Илић
464 29/05/2020 Прехрамбени техничар III Технолошке операције (теорија) Наставни материјал се прослеђује преко апликације Whats App. Домаћи задаци, додатна вежбања, повезивање градива,коментар и анализа урађеног.Сарадња успостављена преко апликације Whats App. Урађени домаћи задаци,дискусија на задату тему. Јасмина Илић
465 23/05/2020 Прехрамбени техничар IV Физичко васпитање Наставним материјалима и садржајима ученици приступају преко ватсап,мејл-обрада,вежбање,провера Давањем додатних упутстава и упућивање ученика на додатне наставне садржаје и линкове.Мотивација ученика. На основу дискусије ученика /присуство часу,учешћа у дискусији,постављање питања/-повратна информација. Марковић Саша
466 23/05/2020 Прехрамбени техничар I Верска настава - православни катихизис Комуникација са ученицима електронским путем
( WhatsApp) ,слање материјала, линкова и додатних упустава за реализацију (обрада) Православног Катихизиса-Верске Наставе
Упућивање ученика на додатне линкове са садржајима који су тренутно актуелни путем ( WhatsApp) апликације.
Учешће ученика у дискусији на задату тему. Вајка Величковић
467 23/05/2020 Прехрамбени техничар II Верска настава - православни катихизис
Комуникација са ученицима електронским путем
( WhatsApp) ,слање материјала, линкова и додатних упустава за реализацију (обрада) Православног Катихизиса-Верске Наставе
Упућивање ученика на додатне линкове са садржајима који су тренутно актуелни путем ( WhatsApp) апликације.
Учешће ученика у дискусији на задату тему. Вајка Величковић
468 23/05/2020 Прехрамбени техничар III Верска настава - православни катихизис Комуникација са ученицима електронским путем
( WhatsApp) ,слање материјала, линкова и додатних упустава за реализацију (обрада) Православног Катихизиса-Верске Наставе
Упућивање ученика на додатне линкове са садржајима који су тренутно актуелни путем ( WhatsApp) апликације.
Учешће ученика у дискусији на задату тему. Вајка Величковић
Датум Разред Професор