Произвођач прехрамбених производа – оперативни планови

Оперативни план школе - Произвођач прехрамбених производа

wdt_ID Датум Разред Предмет Кључне активности и начин остваривања Додатна подршка и начин пружања Праћење напредовања Професор
135 17/05/2020 ППП - III Микробиологија (вежбе) Слање материјала за вежбе и упутства за рад путем друштвене мреже WhatsApp Домаћи задатак и упућивање на додатне линкове Активност ученика и урађени домаћи Ружица Бошковић
136 17/05/2020 ППП - I Грађанско васпитање Komunikacija sa ucenicima elektronskim putem Domaci iz literature Uvid u domaci Sanja Ivljanin
137 17/05/2020 ППП - II Грађанско васпитање Komunikacija sa ucenicima elektronskim putem Domaci iz literature Uvid u domaci Sanja Ivljanin
138 17/05/2020 ППП - III Машине и апарати са аутоматиком (вежбе) Наставни материјал се прослеђује преко апликације Whats App. Домаћи задаци , додатна вежбања , повезивање градива.
коментар и анализа урађеног. Сарадња успостављена преко апликације Whats App.
Урађени домаћи задаци,увид у радове ученика Јасмина Илић
139 17/05/2020 ППП - III Машине и апарати са аутоматиком (теорија) Наставни материјал се прослеђује преко апликације Whats App. Коментар и анализа урађеног. Урађени домаћи задаци,увид у радове ученика. Јасмина Илић
140 17/05/2020 ППП - III Устав и права грађана Ученицима је путем Гугл учионице доступан материјал који ће им помоћи да стекну нова знања о теми која се обрађује. Ученицима су путем Гугл учионице прослеђена додатна упутства која ће им помоћи да боље разумеју наставну јединицу, као и домаћи задатак. Увид у домаћи задатак Милан Митић
141 17/05/2020 ППП - III Математика Наставни материјал, упутства за рад шаљу се ученицима преко апликације WhatsApp. Планирано је један час провере знања ученика и један час обраде. Упућивање на линкове, задавање домаћих задатака. Увид у радове ученика, преглед домаћих задатака, провера знања ученика помоћу Гугл упитника. Надица Милетић
142 17/05/2020 ППП - III Организација производње Наставни материјал, садржај (( Whatsapp, ) Консултације са ученицима, домаћи задатак Увид у радове ученика ( Whatsapp ) Соња Марић
143 23/05/2020 ППП - III Физичко васпитање Наставним материјалима и садржајима ученици приступају преко ватсап,мејл-обрада,вежбање,провера Давањем додатних упутстава и упућивање ученика на додатне наставне садржаје и линкове.Мотивација ученика. На основу дискусије ученика /присуство часу,учешћа у дискусији,постављање питања/-повратна информација Марковић Саша
144 23/05/2020 ППП - III Енглески језик Наставни садржај послат преко платформе воцап Домаћи задаци и радна свеска Увидом у радове ученика Маријана Милошевић
Датум Разред Професор