Виноградар – винар – оперативни планови

Оперативни план школе - Виноградар винар

wdt_ID Датум Разред Предмет Кључне активности и начин остваривања Додатна подршка и начин пружања Праћење напредовања Професор
317 23/05/2020 Виноградар винар II Физичко васпитање Наставним материјалима и садржајима ученици приступају преко ватсап,мејл-обрада,вежбање,провера. Давањем додатних упутстава и упућивање ученика на додатне наставне садржаје и линкове.Мотивација ученика. На основу дискусије ученика /присуство часу,учешћа у дискусији,постављање питања/-повратна информација Марковић Саша
320 23/05/2020 Виноградар винар II Верска настава - православни катихизис Комуникација са ученицима електронским путем
( WhatsApp) ,слање материјала, линкова и додатних упустава за реализацију (обрада) Православног Катихизиса-Верске Наставе
Упућивање ученика на додатне линкове са садржајима који су тренутно актуелни путем ( WhatsApp) апликације. Учешће ученика у дискусији на задату тему. Вајка Величковић
318 23/05/2020 Виноградар винар III Физичко васпитање Наставним материјалима и садржајима ученици приступају преко ватсап,мејл-обрада,вежбање,провера Давањем додатних упутстава и упућивање ученика на додатне наставне садржаје и линкове.Мотивација ученика. На основу дискусије ученика /присуство часу,учешћа у дискусији,постављање питања/-повратна информација Марковић Саша
319 23/05/2020 Виноградар винар IV Физичко васпитање Наставним материјалима и садржајима ученици приступају преко ватсап,мејл-обрада,вежбање,провера Давањем додатних упутстава и упућивање ученика на додатне наставне садржаје и линкове.Мотивација ученика. На основу дискусије ученика /присуство часу,учешћа у дискусији,постављање питања/-повратна информација Марковић Саша
324 23/05/2020 Виноградар винар III Винарство (блок) Реализација наставе на даљину се одвија слањем наставног садржаја, материјала и упутстава за рад путем WhatsApp апликације. Реализују се часови обраде новог градива, утврђивања, обнављања, систематизације. Упућивање на додатне информације ( преко сајтова, линкова, презентација...) везане за винарство. Увид у радове ученика који шаљу повратне информације путем WhatsApp aplikacije. Михајловић Дејан
325 23/05/2020 Виноградар винар IV Предузетништво Упутства за реализацију наставног садржаја прослеђују се преко апликације Whats App За наставу и учење користи се уџбеник и радна свеска За увид у радове ученика и дискусију о наставној теми користи се апликација Whats App Иван Илић
326 24/05/2020 Виноградар винар II Грађанско васпитање Komunikacija sa ucenicima elektronskim putem Domaci rad iz literature Uvid u domaci rad Sanja Ivljanin
327 24/05/2020 Виноградар винар IV Грађанско васпитање Komunikacija sa ucenicima elektronskim putem Domaci iz preporucene literature Uvid u domaci rad Sanja Ivljanin
323 23/05/2020 Виноградар винар IV Винарство (блок) Реализација наставе на даљину се одвија слањем наставног садржаја, материјала и упутстава за рад путем WhatsApp апликације. Реализују се часови обраде новог градива, утврђивања, обнављања, систематизације. Упућивање на додатне информације ( преко сајтова, линкова, презентација...) везане за винарство. Увид у радове ученика који шаљу повратне информације путем WhatsApp aplikacije. Михајловић Дејан
328 23/05/2020 Виноградар винар II Музичка култура Наставник прослеђује наставни материјал преко Whats App групе . Наставник мотивише , охрабрује , подстиче ученике да усвоје предвиђене садржаје ,води разговор преко групе , активира мултимедијалне садржаје , организује израду задатака , ученици анализирају слушане примере и своја запажања шаљу наставнику . Подношењем извештаја о слушаним примерима и запажањима ,наставник активности бележи у електронски дневник . Неда Илић
Датум Разред Професор