Дом ученикаОд 2012. године школа поседује Дом ученика, а идеја о оснивању прожима се кроз историју настанка и развитка наше школе. Дом ученика остварује посебну друштвену функцију, јер пружа могућност за свестрани развој и социјалну сигурност младих.       Доприноси васпитању и образовању, неговању колективног живота и заједништва. Открива, прати и подстиче склоности ученика и развија њихове радне, културне, здравствене и социјалне  навике.  Капацитет дома је 60 места – 15 соба. Дом поседује и ТВ-салу, кухињу, магацин и помоћне просторије.