Машинство и обрада метала

Подручје рада: Машинство и обрада метала

Образовни профил: Машински техничар за компјутерско конструисање

Трајање: четири године

Циљ образовања:

 Са циљем да се и средња машинска школа прилагоди у потпуности савременим трендовима у пословању створен је и смер по чијем успешном завршетку ученици стичу звање машински техничар за компјутерско конструисање и практично могу да се запосле у свакој компанији која је фокусирања на употребу рачунара у конструисању током производног процеса. Најсавременији CAD/CAM софтвери ученику омогућавају истраживање, развијају креативност и подижу ефикасност, наводе ученика на решење и смањују моторички напор креирања модела.

 Исход: Ученик ће бити у стању да:

  • изради техничку документацију
  • испитује и мери карактеристике машинских делова и склопова
  • пројектује машинске делове и склопове
  • користи напредне софтверске алате за 3Д обликовање
  • израи делове на 3Д штампачу
  • користи стандардну и стручну литературу

 Сарадња:

 У току школовања организују се посете фирмама, сајмовима и пројектантским бироима где се ученици могу ближе упознати са конкретним пословима којима се бави стручњак овог профила.

 Запослење:

 Након завршеног школовања, матурантима се пружа могућност запослења у индустрији машина и алата, индустрији процесне технике и управљања, аутомобилској индустрији, компјутеризованој машинској обради, конструкционим бироима, и другим областима где се користе рачунарске технологије.

 Нaставак школовања:

Због опсежног теоријског и практичног изучавања стручних предмета, као и високог степена изучавања математике овај образовни профил пружа велике могућности за наставак школовања на факултетима (машински, технолошки, информатички, електро-технички…) или на вишим школама струковних студија, мада је могуће уписати и друге факултете као што су математички, филозофски, филолошки, ФОН или неки други.

ЛИСТА И ФОНД ЧАСОВА ОПШТЕОБРАЗОВНИХ ПРЕДМЕТА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наставак школовања: