O дому

 

Средња школа ”Свети Трифун” са домом ученика је васпитно-образовна установа у чијем саставу се налази објекат Дома ученика у којем се обезбеђује смештај, исхрана, услови за учење, завршавање школских обавеза, као и културни, забавни и спортски живот ученика који похађају школу “Св. Трифун“, а Александровац није место њиховог сталног боравка.

Дом ученика Средње школе ”Свети Трифун” је почео са радом 01.02.2012. године, изграђен као посебна јединица (зграда) а ради у оквиру Средње школе ”Свети Трифун” са домом ученика као целина. Укупна корисна површина објекта Дома ученика је 780 м2.

Објекат поседује капацитет од 60 места и подељен је на мушки и женски део. Све собе су четворокреветне са купатилом. Собе су опремљене савременим намештајем и опремем: ТВ-уређај, прикључак за интернет и бежичнa “WIFI“ мрежа.

У Дому се налази учионица са ТВ салом, канцеларија управника, васпитачка соба, ресторан, кухиња опремељена комплетном опремом за HACCP стандард. Уз кухињу се налази магацин и просторије гардеробе и WC-a за раднике. У склопу Дома је вешерница са одговарајућом професионалном опремом. На улазу објекта Дома ученика је портирница која поседује опрему за видео надзор, противпожарну централу и телефонску централу. Котларница Дома је опремњена бојлером за топлу воду који има 24 соларна колектора и гасни котао.