Смештај и исхрана

Смештајни капацитети у Дому ученика, Средње школе ‘‘Свети Трифун’’ са домом ученика – Александровац је лимитиран бројем соба за смештај и нормативима за смештај, дефинисаним у Закону о ученичком и студентском стандарду.
Пре почетка сваке школске године Министарство просвете расписује Конкурс за пријем ученика средњих школа у Републици Србији у установе за смештај и исхрану ученика.

Средња школа ‘‘Свети Трифун’’ са домом ученика, Александровац поседује капацитет за смештај 60 ученика, распоређених у 10 четворокреветних и 4 петокреветних соба, подељени на мушки и женски део.
Све собе су четворокреветне са купатилом. Собе су опремљене савременим намештајем и опремем: ТВ-уређај, прикључак за интернет и бежичнa “WIFI“ мрежа.

СТАНДАРДИ И СЕРТИФИКАТИ

Дом ученика Средње школе “”Свети Трифун” је мају 2014. године извршио поступак сертификације два стандарда и то сертификације ISO 9001:2008, и сертификације НАССР система за безбедност хране.

Дом ученика Средње школе “”Свети Трифун”” je маја 2017. године успешно извршио поступак ресертификације, тако да поседујемо  два Сертификатa о усаглашености. Први регулише рад по најновијој верзији стандарда ISO 9001:2015 у области пружања услуга исхране, смештаја и васпитног рада за ученике средњих школа, други Сертификат односи се на пружање услуга исхране ученицима усаглашеним са захтевима HACCP принципа система за безбедност хране.

Тиме установа наставља да примењује и развија ефективан систем менаџмента квалитетом усаглашеним са захтевима ISO 9001:2015 и применом ефективног система безбедношћу хране усаглашеног са HACCP принципима, Дом ученика на највишу лествицу подиже ниво услуга које пружа својим корисницима.

Пуна пажња се поклања квалитету исхране ученика. Јеловник је усклађен по нормативима исхране ученика и студената.

О правилној исхрани ученика, о безбедности и квалитету оброка свакодневно се брине цео тим људи који ради на припреми њихових оброка. Рад кухиње свакодневно контролишу надлежни у Дому. Поред интерне контроле постоји и екстерна контрола коју чине санитарна инспекција, Завод за јавно здравље Крушевац.