Изборни предмет – Језик, медији и култура

Изборни програм Језик, медији и култура припада групи интердисциплинарних програма, који ученици могу бирати у првом и другом разреду. Циљ овог изборног предмета је да допринесе унапређивању комуникацијских вештина, развоју медијске културе и усвајању културних образаца, који ће ученику омогућити сналажење у савременом свету, изградњу идентитета и  даљи професионални развој.

По завршетку програма ученик ће бити у стању да:

  • примени савете успешног јавног наступа
  • критички разматра позитиван и негативан утицај медија;
  • процењује значај и утицај информација и извора информација и повезује их са сопственим искуством ради решавања различитих ситуација;
  • препознаје примере манипулације, дискриминације и говора мржње у медијима и има критички однос према њима;
  • одговорно се односи према креирању сопствених медијских порука;
  • комуницира на конструктиван начин;
  • исказује спремност да учествује у акцијама чији је циљ унапређивање медијске културе;
  • разликује културне од популарних садржаја и на основу тога доноси вредносне судове.

У првом разреду програм се састоји од три обавезна модула, који пружају велике могућности за истраживачке активности, осмишљавање пројеката и практичну примену: Јавни наступ, Креатори и примаоци медијских порука и Вредности.

Тежиште у другој години померено је ка креативности, сходно темама које се истражују: Медији и забава (филмови, серије, видео игре, влогови, јутјуб садржаји), Аматерска култура и креативни активизам (улична уметност, сквотери, home-made музика, креативна употреба смарт телефона) и Идентитет у дигиталном окружењу. Као завршну активност, ученици осмишљавају пројекат који ће се фокусирати на вршњачку едукацију и презентовати на часовима одељењских заједница, посебно организованим часовима и седницама Ученичког парламента.

У сарадњи са радио-новинарском секцијом, полазници овог програма активно учествују у креирању радио-емисије Мало појачај радио и школског часописа Наша пролећа.

Предметни професор: Олгица Павловић, проф. српског језика и књижевности