Јавне набавке 2020. година

План јавних набавки за 2020. годину (*.pdf)

Прва Измена и допуна плана јавне набавке за 2020.годину (.pdf)

Правилник о ближем уређивању  поступка јавне набавке (*.pdf)

1.1 ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВKЕ 2020 усклађен по новом закону 16.07.2020 (*.pdf)

1.2 План набавке на које се Закон не примењује за 2020 усклађен по новом закону 16.07.2020 (*.pdf)

2.1 II Измена ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВKИ за 2020 – 30.07 2020 (*.pdf)

2.2 II Измена Плана набавке на које се Закон не примењује за 2020 – 30.07.2020 (*.pdf)

3. III Измена Плана набавке на које се Закон не примењује за 2020 (*.pdf)

 


ЈН бр. 1/2020 – Набавка горива

Позив за подношење понуда за ЈНМВ 1-2020 – набавка горива
Конкурсна документација ЈНМВ 1-2020 – набавка горива
Одлука о додели уговора 1-2020 – набавка горива
Обавештење о закљученом Уговору – 1-2020 набавка горива

ЈН бр. 2/2020 – Ekскурзија I,III и IV разред

Позив за подношење понуда за ЈНМВ 2-2020 – ekскурзија
Конкурсна документација ЈНМВ 2-2020 – ekскурзија
Питања и одговори бр. 1- ЈН бр 2-2020 – екскурзија
Одлука о закључењу оквирног споразума – партија бр. 2 и 3
Одлука о обустави поступка – за партију бр. 1

ЈН бр. 4/2020 – Набавка намирница и прехрамбених производа по партиjaма

Позив за подношење понуда за ЈНМВ 2-2020 – набавка намирница
Конкурсна документација ЈНМВ 2-2020 – набавка намирница
Oдлука о додели уговора 4-2020 – набавка намирница

ЈН бр. 8/2020 – набавка кухињске опреме за дом

Позив за подносење понуда ЈНМВ 8-2020 кухињска опрема
Kонкурсна документација 8-2020 кухињска опрема
Измена бр. 1 конкурсне документације ЈНМВ бр. 8/2020
Одлука о додели уговора 8-2020 – кухињска опрема

Јавни позив – набавка електричне енергије

Конкурсна документација (*.zip)