Наша школа

Средња школа „Свети Трифун“ данас представља једну савремену школу која може да одговори свим захтевима садашњег времена. Поседује изузетне просторне, материјалне и кадровске услове за комплетно образовање и васпитање младих нараштаја. У 27 одељења има 762 ученика.