ОБРАЗОВАЊЕ ЗА ОДРЖИВИ РАЗВОЈ

–уколико сте заинтересовани за проблеме одрживог развоја као услова опстанка људи и живог света, уколико желите да допринесете очувању и унапређивању ваше околине али и планете Земље, а притом вас занимају природне науке, ово је прави изборни програм за Вас!

Дођите да кроз различите активности и на креативан начин допринесемо очувању и развоју екологије, да утичемо на развој еколошке свести код  људи како би допринели очувању  животне средине.