„Одржива пољопривреда“

Ученици средње школе „Свети Трифун“ са домом ученика реализовали су пројекат мобилности под називом „Одржива пољопривреда“ 2019-1-РС01-КА102- 000660  у периоду од 08.05.-21.05.2022. Десет ученика образовног профила пољопривредни техничар и два наставника Невенка Рилак (координатор пројекта и проф. пољопривредне групе премета) и Катарина Жарковић (проф.енглеског језика ) боравило је у Атини у и учествовало у различитим активностима у организацији Института IN-PLANET, које су им омогућиле да стекну нова знања и искуства из области пољопривреде посебно органске производње и употребе модерне механизације.  Пројекат се састојао из припремне фазе, фазе мобилности и фазе дисеминације.

Циљ пројекта је био да се побољшају вештине ученика из пољопривреде како би се ојачала њихова позиција на тржишту рада. Такође нам је веома важно ширење добрих примера  праксе, интернационализација образовања и обука кроз међународну сарадњу, ширење свести о програмима за целоживотно учење који су направљени да подрже реформе на националном нивоу , побољшање вештина употребе страног језика, организационих вештина , прилагођавање новим ситуацијама и промоција мултикултурализма. Овим путем су ученици добили међународно признати сертификат Europass – документ који се издаје учеснику који организовано борави у иностранству са циљем рада или учења. У документу се описују знања и вештине које учесник стиче током мобилности, те служи као потврда стечених компетенција.

Поносно можемо да кажемо да смо богатији за једно драгоцено искуство и препоручујемо свим школама да се пријаве и учествују у пројектима које финансира Ерасмус + програм Европске уније намењен мобилностима у области стручног образовања и обука.