Путеви вина Европом

Ученици  и професори СШ „Свети Трифун“ са домом ученика Александровац, смера Виноградар – Винар су успешно завршили мобилности међународног пројекта programa Erazmus +, broj: 2019-1-RS01-KA202-000821, под називом :  „ Путеви вина Европом“.

Учесници пројекта су по 5 ученика и по 1 професор партнерских школа:

СШ „Свети Трифун“ са домом ученика, Александровац, Србија, координатор професор Дејан Михајловић.

СЗШУ „ Ђорче Петров“, Кавадарци, Република Северна Македонија, координатор професор Ефремчо Николов.

Центар биотехнике и туризма „ Грм“ , Ново Место, Словенија, координатор професор Матеја Прус.

Пројектом је предвиђено више циљева:  Унапређење могућности запошљавања ђака у области виноградарства и винарства, стицање предузетничких компетенција, упознавање виноградарства и винарства у иностранству, развијање креативности и тимског рада ученика, унапређивање професионалног развоја, развијање вештина за побољшање практичне наставе, формирање-јачање мреже партнера и бити у контакту, проналажење разлике/сличности у раду.

Пројекат је започет у 2019 години, али  због вируса Ковид – 19  све мобилности су „замрзнуте“.

У мају (од 26. до 31. ) 2022. године су се коначно створили услови за наставак пројекта, па је прва мобилност одржана у партнерској школи СЗШУ „Ђорче Петров“  Кавадарци,  Република Северна Македонија. Рађене су операције у винограду предвиђене пројектом. Домаћини су се потрудили па смо део предвиђених вежби одрадили на макетама, а приуштили су нам и предавања и презентације везане за област виноградарства и винарства. Посећене су винарије у Кавадарцима и околини : „Тиквеш“, „Наумчев“, „Вила Марија“, упознали смо град Кавадаци. Учесници пројекта су се упознали и почели да сарађују.

У јулу (од 5. до 11. ) 2022. године је одржана је друга мобилност у СШ „ Свети Трифун“са домом ученика,  Александровац, Србија. Рађене су операције лачења ( плевљења ) сувишних ластара, заламање ластара у винограду. Одржана су предавања о начинима узгоја винове лозе.  Учесници пројекта су путем предавања  сазнали како се врши заштита винове лозе у Жупи александровачкој. Одржана су предавања у вези прераде грожђа и производње младог вина. Посећене су реномиране винарије у Жупи и изван ње : „Спасић“, „ Доја“, „Подрум Радовановић“.Учесници су обишли, упознали град Александровац и околину. Учесници су почетну сарадњу претворили у другарство.

Од 2. до 8. 10.2022. је одржана трећа мобилност у школи “ Грм“ Ново Место“, Словенија. Настављено је са активностима. Упознали смо град Ново Место и околину.Обишли винарије: „Colmar“, „Kerin“, „Krško“. Ученици партнерских школа су самостално вршили узорковање грожђа у винограду, ради одређивања тренутка бербе грожђа, као и хемијску анализу садржаја количине шећера и укупне киселине у шири.(у лабораторији) Учесници су учествовали у берби грожђа у школском винограду, као и у преради грожђа.  Путем презентације смо упознати са виноградарством и винарством Словеније. Радили смо на дегожирњу шампањца.

Сви циљеви пројекта су остварени, на задовољство учесника из све три партнерске школе. Упознали смо партнерске школе и њихов рад. Оно што је најважније познанства са почетка пројекта су на крају прешла у пријатељства, језичке баријере су превазиђене. Договорени су  нови сусрети партнерских школа путем размене ученика, сарадње на будућим пројектима.

 

Професор прехрамбене групе предмет:

Дејан Михајловић