eTwinning је интернет портал који повезује запослене у школским и предшколским установама широм Европе са циљем да им омогући да заједнички осмишљавају и спроводе пројекте, размењују идеје и примере добре праксе, повезују ученике и обогаћују наставу. еТwinning портал промовише сарадњу школа у Европи и шире путем употребе информационо-комуникационих технологија, пружајући при томе помоћ, подршку и готове алате. Коришћење портала је бесплатно и безбедно.

Коме је намењен eTwinning?

Намењен је искључиво запосленима у предшколским установама, основним и средњим школама. Учитељи, наставници, васпитачи, библиотекари, педагози, психолози, професори у Србији могу се регистровати на eTwinning порталу и придружити се eTwinning заједници.

Сарадња и повезивање

eTwinning може да буде прилика за професионални развој и напредовање. Путем портала се може остварити сарадња са колегама из Европе и шире. eTwinning   портал обезбеђује окружење погодно за размену идеја, искустава и савета, могућност укључивања у разне тематске групе и форуме, као и прилике да се обукама преко интернета и вебинарима развијају и наставничке и ученичке ИКТ вештине.

Пројекти

eTwinning пројекти су виртуелни пројекти на eTwinning порталу путем којих се обрађују различите теме из наставе кроз сарадњу и употребу информационо-комуникационих технологија. eTwinning пројекти  могу се прилагодити различитим узрастима, темама које обрађују и потребама разреда тј. ученика.  eTwinning  пројекти омогућавају развијање компетенција као што су међупредметне, језичке и дигиталне компетенције али и тимски и истраживачки рад ученика. Трајање eTwinning  пројеката, број учесника и број пројеката у којима један наставник/васпитач може да учествује није ограничен.

Регистрација

На почетној страни портала налази се поље „Регистрација“, а кликом на њега отвара се табела у коју наставник или васпитач уписује своје основне податке. Када је предрегистрација завршена, на имејл адресу стиже порука која у себи садржи линк на који је потребно кликнути како би се регистрација завршила и како би новорегистровани члан портала дефинисао корисничко име и лозинку за приступ свом eTwinning налогу. Након обављене регистрације на интернет eTwinning   порталу, неопходно је да запослени у школи/предшколској установи, у року од три радна дана од регистрације, пошаље потврду о свом запослењу/ангажовању у школи/предшколској установи, на адресу Фондације Темпус или на имејл адресу: etwinning@tempus.ac.rs.

Потврда о активном радном односу у установи: https://erasmusplus.rs/wp-content/uploads/2015/07/Potvrda-o-aktivnom-radnom-odnosu-u-vaspitno-obrazovnoj-ustanovi.pdf?langkl=lat

Наша школа је учесник у  eTwinning пројектима од јануара 2020. године.

eTwining пројекти:

 

  1. „Agriculture and me“ ( јануар-април 2020.године ) реализатори пројекта Соња Марић проф.хемије и Невенка Рилак проф. пољопривредне групе предмета. У реализацији учествују ученици II и III разреда образовног профила Пољопривредни техничар.