Наша школа је део великог међународног програма Еко – школа који је покренула Фондација за едукацију у области заштите животне средине ( FEE ), која за циљ има да кроз образовање укључи и охрабри људе да активно учествују у очувању и унапређивању квалитета животне средине.   Овај пројекат у нашој земљи спроводи се под покровитељством организације АМБАСАДОРИ ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА а широм света укључује 58 земаља.

Области којима се Еко- школе баве укључују важност очувања флоре и фауне, подизање свести о климатским променама, утицају отпада и рециклаже, ефикасном коришћењу енергије, очувању водених ресурса као и глобалним последицама личних поступака.

Пројекат се реализује кроз истовремено учење и деловање ученика тј.  ученици који су укључени  у рад  еко школе  кроз  различите активности, трибине, акције и радионице покушавају  да подигну еколошку свест о заштити и очувању животне средине код осталих ученика, запослених и грађанства.

Званичну потврду о укључењу у пројекат добили смо 14.10.2019.године и од тог датума школа предузима све потребне мере како би се обезбедило адекватно реализовање овог пројекта.

 

                                                                                                                           Еко координатор

                                                                                                                              Маја Стошић