Jезик представља основно средство комуникације, а језичка разноликост начин за постизање међукултуролошког разумевања. Сваке године, 26. септембра, обележава се Европски дан језика који представља догађај посвећен промовисању језика целе Европе, као и културе истих.

“Језик је хранитељ народа. Докле год живи језик, докле год га љубимо и поштујемо, њим говоримо и пишемо, прочишћавамо, дотле живи и народ, може се међу собом разумевати и умно сједињавати, не прелива се у други и не пропада.”

Вук Стефановић Караџић

У складу са мишљењем нашег познатог лингвисте и филолога, професорке страних језика наше школе, Драгана Витановић, Маријана Милошевић, Катарина Васић, Добрила Пејић и Драгана Милосављевић, организовале су мало дешавање којим су обележиле овај дан, док су ученици трећег разреда гимназије дали допринос својим аутентичним радовима изложеним у холу школе. Професори су кроз многобројне активности у оквиру овог пројекта указали на важност очувања језика као културолошког наслеђа.

 

Катарина Радовић 3/1