На основу Стручног упутства о организовања такмичења и смотри ученика основне и средње школе (у даљем тексту Стручно упутство), Министарство просвете, науке и технолошког развоја доноси Календар такмичења и смотри средњих школа за школску 2019/2020. годину.

Организатори поједних такмичења и смотри дужни су да своја посебна документа која се односе на организацију такмичења и смотри ускладе са наведеним упутством. Приликом усклађивања докумената, неопходно је прецизирати следеће појединости;

  • На такмичењу/смотри могу учествовати сви редовни ученици средњих школа
  • За сваки наредни ниво такмичења/смотре одређују се ученици на основу постигнутих резултата и ранг листе са претходног нивоа такмичења/смотре у складу са пропозицијама
  • Рангирање ученика за одређени ниво такмичења/смотре врши се искључиво на основу постигнутог броја бодова, у складу са Стручним упутством и правилником одређене врсте такмичења/смотре
  • Уколико више ученика постигне исти број бодова, сви ученици заузимају исто место и сви имају исти ранг

Организатори такмичења/смотре дужни су да благовремено прецизирају и друге елементе битне за споровођење такмичења/смотре а који проистичу из Стручног упутства- избор домаћина такмичења/смотре, прецизирање његових обавеза, систем награђивања ученика и наставника, менторски рад, потписивање диплома, регулисање финансијских питања, стручна помоћ учесницима такмичења и  смотри и друго.

Преглед такмичења за 2019. /20. годину – средње школе