Остваривање образовно-васпитног рада учењем на дањину  за ученике основних и средњих школа (*.pdf)
Додатна упутства о настави на даљину(*.pdf)
Прилог 1 – Пример оперативног плана рада наставника(*.docx)

УПУТСТВО у вези са планирањем и остваривањем образовно-васпитног рада на даљину (.doc)

 Microsoft Teams – платформа за наставу на даљину

Распоред обука на даљину за удаљено учење на Office 365 платформи (*,docx)

Додатна упутсва за праћење и евидентирање напредовања ученика у периоду учења на даљину (*.pdf)

Oбавештење о могућем непримереном понашању ученика на платформама за учење

Промена календара образовно васпитног рада у основној и средњој школи (*.pdf)

Подршка школама након почетних искустава и резултата (*.pdf)

Сумативно оцењивање ученика у предстојећем периоду (*.pdf)

 

 

 


OБАВЕШТЕЊЕ – Оперативни план школе

OПЕРАТИВНИ ПЛАНОВИ ШКОЛЕ

 

 

 

Aжурирано 18.03.2020