ДАНИ /

МЕСТО

ПОНЕДЕЉАК УТОРАК СРЕДА ЧЕТВРТАК ПЕТАК
Главни дежурни Вајка Величковић Олгица Павловић Маја Живадиновић Милан Милутиновић Педагог/ психолог
Стари део школе – приземље Зоран Арсић Иван Илић Милош Ивковић Милан Милутиновић Зоран Вукојевић
Стари део школе – I спрат Вајка Величковић Олгица Павловић Раде Савић Педагог/ психолог Педагог/ психолог
Стари део школе –II спрат Неда Илић Дејан Михајловић Маја Живадиновић Соња Марић Ружица Бошковић
Нови део школе – I и II спрат Јасмина Илић Драгиша Стаменковић Славица Вукојевић Славица Јовановић Снежана Митровић
Напомена Свеска дежурних наставника и Свеска дежурних ученика се налази код Директора.

Главни дежурни наставник је у обавези да Свеску преда дежурним ученицима и исту, након прегледа, врати Директору.

 

Време дежурства:  7:50 – 13:30

 

Директор школе

Бранко Рајчић, проф