Средња школа “Свети Трифун” са домом ученика, 18. јуна 2020. године, угостила је министра просвете, науке и технолошког развоја, Младена Шарчевића. Повод његовог доласка, према његовим речима, био је обилазак Жупе, Средње школе “Свети Трифун” и развој средњих школа са дуалним образовањем.

Министар нас је упознао са савременим методама обучавања ученика, али и са важношћу повезивања наставе са предузетништвом.

На питање “Да ли је онлајн настава дала очекиване резултате и да ли би овакав вид едукације могао да замени редовну наставу?”, министар је одговорио да многи светски познати универзитети потенцирају управо на овом виду рада и да дају одличне резултате. “Наши универзитети се тек спремају на овај велики корак. Овај вид комуникације ће за многе струке бити јако добар.”

Новинаре наше редакције интересовало је да ли можемо очекивати још неки смер гимназије у нашој школи, будући да за сада уписујемо само општи. Господин Шарчевић је одговорио да то зависи искључиво од нас, школе, професора, афинитета, стандарда. “Уколико имате услове,  ђаке који то воле – добићете нови образовни смер. То није привилегија великих градова, то зависи искључиво од вас.”

Ми ћемо и даље, као и до сада, марљиво и савесно радити, а можда се ове речи господина министра и потврде у предстојећем периоду.

Марија Милинчић, 2/1

Координатор новинарске секције, проф. Снежана Арсић