Након  оснивања новинарске, фото-репортерске и радио-новинарске секције, као и  организовања школског сајта, намеће се идеја за оснивањем школске телевизије, а самим тим и идеја за обједињавањем ових секција у  јединствени медијски центар Средње школе „ Свети Трифун“ са домом ученика.

Школску телевизију покренуће полазници предмета Језик, медији и култура у сарадњи са члановима новинарске, фото-репортерске, радио-новинарске секције, а уз подршку предметног наставника Олгице Павловић и координацију руководиоца секције Наташе Ралић.

У свету у коме данас живимо, од велике је важности бити информисан и учествовати у јавном животу. Зато нам се придружите и дајте свој допринос јавном информисању.

Реализатори: Олгице Павловић, Наташе Ралић