Ученичка самоуправа је пројекат који су пре много година покренули тадашњи психолог Момо Секуловић и педагог Гордана Павловић. Ова активност се,  од прошле године, реализује  на Дан просветних радника, 8.новембра, као заједнички пројекат ученика и наставника, а на обострано задовољство. Циљ овог пројекта је професионална орјентација,  увођење ученика у свет рада, припрема и реализација наставног процеса и активности које тај процес прате. Развијање одговорности,  самопоуздања, јачање сарадње међу ученицима као и између  ученика и наставника, оспособљавање ученика за јавни наступ и активно учешће у животу школе.

Реализатори: Директор, Педагог, Психолог, Ученички парламент